โทรศัพท์มือถือ
หรือสำรองที่นั่งคอร์สอบรมบัญชีภาษี ทาง email/โทรศัพท์โดยขอรับแบบฟอร์มจากเราได้ทาง seminar@kasmethai.com, (033)650-891-2
News & Update

20 MAR 2020 (Rayong)

อบรมประจำปีฟรีสมาชิก 700 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป

เวลา: 9:00 - 12:00 น.

สถานที่: The Woodhill ระยอง

วิทยากร: อ.ดำริ ดวงนภา

ที่นั่ง: 25 ท่าน

สำรองที่นั่ง: (033) 650-892

**หัวข้อที่จะได้เรียนรู้**

1.บัญชีธนาคารที่สถาบันการเงินจะรายงานกรมสรรพากรภายใน31มี.ค.63

2.Transfer pricing แนวทางปฏิบัติเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี2562 
3.เอกสารรายจ่ายอย่างไรที่สรรพากรยอมรับ 
4.up date กฎหมายใหม่ที่สำคัญสำหรับSMEs ปี 62 - 63

  KASME CHANNEL ฟังข่าวภาษีทุกวันที่นี่

ภาษีกับAECโดยอาจารย์ดำริ ดวงนภา สถาบันฝึกอบรมภาษีบัญชีการเงินการลงทุน จังหวัดระยอง
บทความนี้
มีวัตถุประสงค์ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงผลกระทบทางภาษีอากร เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน จากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community
เขียนโดย อ.ดำริ ดวงนภา

                                  more >>click

  KASME CHANNEL LIST

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

Facebook Page: kasmeco

TEL: (033) 650-892

E-mail: seminar@kasmethai.com

บริษัท คัสเม่ จำกัด

นิติบุคคลเลขที่ 0215548001661

รหัสสถาบัน 06153

32/9 ม.3 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

Tel. & Fax (033) 650-892

Videos

สื่อเผยแพร่ผ่าน youtube โดยสถาบันคัสเม่

BLOGS

อ่านบทความผ่านทาง blog สถาบันคัสเม่ได้ที่นี่

Volunteer

ทำดี ทำได้ เริ่มวันนี้

Sample of Our Clients
Show More
Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

© 2016 by KASME Co.,Ltd.  | TAX ID: 0215548001661 | Address: 32/9 M.3 T.Nurnpra A.Muang Rayong 21000 Tel. & Fax (033)650-891-2 

อ่านต่อคลิ๊ก

Go to link