"มุมบุญ"

มุมสำหรับ

การให้

เสียสละ

แบ่งปัน และ

เอื้อเฟื้อ

เพราะเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า

"การให้"

คือการส่งมอบสิ่งดีดี ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาได้ตั้งแต่ในระดับปัจเจกบุคคล ไปสู่การปฏิรูปสังคม "ให้งดงาม" ยิ่งขึ้น

© 2016 by KASME Co.,Ltd.  | TAX ID: 0215548001661 | Address: 32/9 M.3 T.Nurnpra A.Muang Rayong 21000 Tel. & Fax (033)650-891-2