ขอขอบคุณข่าวจาก: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/844477

ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนซื้อบ้านมือสองในปีนี้ เมื่อสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยเตรียมแนะภาครัฐฯ ยกเว้นภาษีการโอนสำหรับผู้ซื้อบ้านมือสองในระดับราคา 3-5 ล้านบาท และยังเป็นโอกาสทองที่ปีนี้ ราคาบ้านมือสองม...

กรมสรรพสามิต จับสินค้าผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 5 - 11 ก.ค.62 พบการกระทำผิด จำนวน 846 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 13.77 ล้านบาท

จากผลการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพส...

กรมสรรพากรขอประชาสัมพันธ์ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทราบว่า ขณะนี้ได้เวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ให้สอดคล้องกับสภาพ...

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive