จากแหล่งข่าวไทยรัฐออนไลน์ พบว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ใช้มาตรการด้านการคลังพัฒนาศักยภาพคนผ่านหลักสูตรการอบรมทักษะขั้นสูง (Advanced Technology) เพื่อป้อนภาคอุตสาหกรรม และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

โดยสนับสนุนให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการบริหารทรัพยากรม...

นักเศรษฐศาสตร์ชี้ภาครัฐฯ ควรคิดภาษีจากฐานทรัพย์สินเพื่อความเป็นธรรม เผยคนชั้นกลาง-รายได้น้อย แบกรับภาระภาษีมาก

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า นโยบายต่างๆ ของรัฐบา...

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive