ธุรกิจ SMEs หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise) เป็นธุรกิจที่มีจำนวนมากในไทย ซึ่งธุรกิจที่อยู่ในกลุ่ม SMEs จะต้องเข้าข่ายลักษณะดังนี้คือ

1. เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้...

จากการเผยแพร่จากเว็บไซต์กรมสรรพากร ในเรื่องของ "อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลและการคำนวณภาษี" สถาบันคัสเม่ขอนำเสนอต่อท่านที่สนใจดังต่อไปนี้

(1) อัตราภาษี

ก. กรณีลดอัตราภาษี ให้คำนวณภาษีดังนี้

(1.1) กรณีเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ไม่ใช่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนน...

อีกไม่นานก็จะสิ้นปีแล้ว สถาบันคัสเม่คาดว่าหลายท่านก็น่าจะเริ่มวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับวันหยุดยาว ฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่กันใช่ไหมคะ ในวันนี้ทางสถาบันจึงขออนุญาติรวบรวมรายชื่อธุรกิจโรงแรมในประเทศ ที่ท่านสามารถนำค่าที่พักมาหักเป็นค่าลดหย่อนทางภาษี โ...

การเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเอง คือสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ และสามารถเริ่มกิจการได้ในรูปของทั้งบุคคลธรรมดา หรือรูปแบบนิติบุคคล 

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกอบการที่ได้จดเข้าระบบ VAT หรือ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนั้น สิ่งสำคั...

ท่านใดที่พลาดกับคลิปการถ่ายทอดสดจากสถาบันคัสเม่ ในเรื่องของ "สิทธิของผู้เสียภาษี/ผู้ประกอบการ" โดยท่าน อ.ดำริ ดวงนภา ในวันนี้สถาบันคัสเม่ได้รวบรวมคลิปฉบับเต็ม เพื่อให้ทุกท่านที่สนใจได้รับชมติดตามย้อนหลัง หรือฟังอีกครั้งเพื่อนำสาระประเด็นที่น่าสนใจปรับใช้ในกิจการของท่าน...

ประเทศไทยของเรามีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย

ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้ภาครัฐฯและกรมสรรพากร มีนโยบายในการเพิ่มช่องทางการขอ "VAT Refund" ให้กับนักท่องเที่ย...

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts