ไปเที่ยวกันไหม? มาต่อเนื่องกันกับ 6 เมืองรองห้ามพลาด ระหว่าง #EASTmeetWest #ภาคตะวันออกพบกับภาคตะวันตก คราวนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวใดที่น่าสนใจบ้าง พร้อมกับสามารถใช้สิทธินำค่าใช้จ่ายเพื่อมาหักลดหย่อนทางภาษีได้อีกชั้น สถาบันคัสเม่ได้รวมรวมเอาไว้ให้ทุกท่าน ได้เช็คอินติดต...

ไปเที่ยวกันไหม? กับ 8 เมืองรอง #ภาคเหนือ นอกจากจะได้ท่องเที่ยวธรรมชาติ พบวิถีการใช้ชีวิตแบบ slow life แล้ว 😇🌿🌳🌸 พวกเรายังสามารถนำคชจ.เพื่อลดหย่อนภาษีได้อีกนะ👌 จะมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง วันนี้แอดได้นำสถานที่ท่องเที่ยวไฮไล้ท์ของแต่ละจังหวัด มารวบรวมให้ทุกท่านได้เช็คอินต...

December 17, 2018

อย่าลืม📣จัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2561 โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มล่าสุด ได้ที่นี่ค่ะ


#ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอด>> https://drive.google.com/open?id=1m-81Rcx-SRsr-HmuXU0WHEYQwlm13D2X

#แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคารภาษาไทย >> https://d...

ใกล้สิ้นปีแล้ว หลายท่านอาจกำลังวางแผนค้นหาวิธีที่จะช่วยให้ประหยัดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2561 ซึ่งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 กรมสรรพากรได้มีการออกหนังสือแถลงข่าว ในเรื่องของการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า OTOP, หนังสือ และยางล้อรถ โดยหลักฐานที่สามารถนำมาใ...

#มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศ (Start-Up Ecosystems)

Start-Up คือธุรกิจเกิดใหม่ทางเทคโนโลยี เปิดบริษัทเพื่อรองรับธุรกิจด้านไอที รวมถึงการทำธุรกิจให้เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นธ...

ภาษีเงินได้
#ประเด็นที่ต้องพิจารณา
1. ผู้สอนหรือผู้ให้การฝึกอบรม เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายของต่างประเทศ และไม่มีสถานประกอบการในประเทศไทยนั้น ได้มีการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆให้แก่ผู้รับการฝึกอบรมหรือไม่ 
2. และ บ...

พบกับท่าน อ.ดำริ ดวงนภา ในเรื่องของ "รายจ่ายพิเศษค่าจ้างรายวัน" และ "สิทธิประโยชน์ในการแปรรูปจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล" เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจโปรดติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ

ภาครัฐได้มีมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันที่ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

โดยหลักเกณฑ์...

วันนี้ พบกับท่าน อ.ดำริ ดวงนภา อีกครั้ง กับการกลับมา LIVE สด! ส่งตรงจากสถาบันคัสเม่ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปรับปรุงรายการบัญชี สำหรับงบการเงินปี 2561 ซึ่งต่อไปในอนาคต กิจการจะต้องใช้งบการเงินที่ยื่นกับกรมสรรพากรสำหรับการขอสินเชื่อแล้วนะคะ นักบัญชีและท่านใดที่...

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts