มาตรการป้องกันกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) ตามพรบ.ฉบับที่ 47 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป


>> เพื่อเป็นป้องกันการกำหนดการขายระหว่างกลุ่มในบริษัทในเครือหรือห้างหุ้นส่วน...

อีกหนึ่งสิทธิลดหย่อนทางภาษีในปี 61 ที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่าน อาจกำลังวางแผนเพื่อเตรียมใช้สิทธิ โดยค่าลดหย่อนจากการเลี้ยงดูบุตรจะสามารถใช้ได้ 30,000 บาทต่อคน เงื่อนไขและรายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ติดตามกันได้ที่นี่เลยค่ะ 👶👧

***เงื่อนไขการหักค่าลดหย่อน***

#กรณีบุตรชอบด้วยกฏหมา...

ช่วงเวลาการยื่นแบบ ภงด.90/91 ได้มาถึงแล้ว ใครที่กำลังเตรียมการยื่นแบบและใช้สิทธิลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา-มารดา จะต้องเตรียมแบบ ลย.03 ด้วยนะคะ ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไข มีดังนี้

>> ลดหย่อนบิดา-มารดา ของตัวเอง = ได้คนละ 30,000 บาท
>> ลดหย่อนบิดา-มารดา คู่สมรส =...

เริ่มแล้วกับช่วงเวลาแห่งการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 สำหรับผู้มีเงินได้ในปีภาษี โดยทั้งนี้ความแตกต่างระหว่างแบบ ภ.ง.ด.90/91 คือ

>> ภ.ง.ด.90 คือแบบสำหรับผู้ที่มีเงินได้นอกเหนือจากเงินเดือน หรือมีเงินได้ 2 ประเภทขึ้นไป 
>> ภ.ง.ด.91 คือแบบสำหรับผู้ที่มีเ...

ในวันนี้เรามาเตรียมความพร้อม! ก่อนใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในด้าน #การบริจาค #กองทุน #เบี้ยประกันชีวิต และ #ดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย กันดีกว่าค่ะ  เหมาะสำหรับทุกท่านที่กำลังวางแผนภาษี Tax Planning!  จะมีหลักฐานอะไรบ้างที่เราต้องจัดเตรียม ติดตามกันได้ที่นี่เลยค่ะ...

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts