กิจการใดเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้าง ?


#ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน แต่จ่ายไปแล้ว
#ผู้ขายไม่ยอมให้ใบเสร็จ แต่ก็จ่ายไปแล้ว!!
#คนขาย ไม่สามารถออกใบเสร็จให้ได้

แล้วเราจะต้องทำยังไง ให้สามารถนำค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ไปเป็นรายจ่ายทางภาษีได้??

#คำตอบ อยู่ตรงนี้กับ รายละเอียด "คู่มือกา...

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 ได้มีประกาศผ่านทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th เผยแพร่พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่51) พ.ศ.2562 มีทั้งหมด7มาตรา โดยบัญญัติให้รายจ่ายซึ่งเป็นเงินที่บริจาคแก่พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบร...

ในการก้าวเข้าสู่ยุคระบบดิจิตอลในปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจออนไลน์เกิดความเฟื่องฟูเป็นอย่างมาก มีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่ได้มีการขายสินค้า และส่งสินค้าออกไปให้กับผู้ซื้อ ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศ หรือต่างประเทศผ่านทางระบบ "ไปรษณีย์"

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่มักเกิดขึ้นสำหรับผู้ประกอ...

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive