อยากจะหารายได้เสริม หรือ รายได้หลักจากการขายของออนไลน์ ต้องรู้ภาษีอะไรบ้าง?


ภาษีกับการขายของออนไลน์ ไม่เคยรู้ ไม่เคยศึกษามาก่อน วันนี้สถาบันคัสเม่ มีข้อมูลดีดีมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันค่ะ

สิ่งแรกที่เราจะต้องรู้คือ การขายของออนไลน์ โดยส่วนใหญ่จะแบ่งประเภทการขายออกมาได้เ...

นับตั้งแต่การเลือกตั้งเสร็จสิ้น และพวกเราต่างก็ทราบกันแล้วกับนโยบายจากภาครัฐฯ ในด้านมาตรการทางภาษีต่างๆ ที่ถูกเปิดเผยออกมาจากหลากหลายสื่อ👩‍💼

ในวันนี้ สถาบันคัสเม่ขอนำสรุปมาตรการทางภาษีปี 2019 มาฝากกับทุกท่าน เพื่อการอัพเดตอีกครั้งกับมาตรการสุดหรรษา ให้พวกเราได้เลือกใช...

ประมาณการใกล้เข้ามาแล้ว #นักบัญชี พร้อมกันหรือยัง😱


เผลอแป๊บเดียวก็ก้าวเข้าสู่กลางปีแล้ว และแน่นอนว่า อีก 1 สิ่งที่กำลังรอพวกเราอยู่หลังจากการปิดงบการเงิน นั่นก็คือ #การประมาณการกำไรขาดทุน หรือการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 นั่นเอง👩‍💼


ในวันนี้ สถาบันคัสเม่ จึงขอนำความ...

เปิดประเด็นหลักของศาลฎีกา หลักของกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ปัจจุบัน ธุรกิจบริการได้เกิดขึ้นมากมายในประเทศ ตั้งแต่ไซส์ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ไปจนถึงใหญ่ แต่ก็มีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อย ที่ยังมีข้อสงสัยว่า แล้วธุรกิจที่เราเปิดและดำเนินการอยู่ในทุกวันนี้ จำเป็นจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ โดยเฉพาะกับธุรกิจบริการขนาดเล็ก เช่...

ภาษีซื้อต้องห้าม คืออะไร? 

คือ ภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่สามารถนำมาหักออกจากภาษีขาย ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ นำมาขอคืนภาษีซื้อ ซึ่งกฏหมายได้กำหนดลักษณะของภาษีซื้อต้องห้ามไว้ ในมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

ลักษณะภาษีซื้อต้องห้าม


1.ไม่...

การรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร หรือขาดทุน

กรณีที่มีผลต่างจากอัตราแลกเปลี่นในการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ เป็นเงินตราไทย

กิจการในไทยที่มีคู่ค้าทำธุรกิจอยู่ในต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ การทำธุรกรรมระหว่างกันโดยใช้อัตราสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยการทำธุรกรรมร่วมกันนั้น ประเด็นหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้น ในด้านการรับรู้รายการทางบัญชีนั่นก็คือ จะเลือกสกุลเงินใด เพื่อ...

หลักเกณฑ์และสาระสำคัญ ที่กรมสรรพากรได้มีการนำเสนอมาตรการกำหนดให้บริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องการใช้สกุลเงินตราต่างประเทศ

กำหนดให้บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ใช้เงินตราสกุลอื่น ที่ไม่ใช่เงินไทย แจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากร เพื่อใช้สกุลเงินตราดังกล่าว

1.สำหร...

กรมสรรพากร ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือ หนี้สิน สำหรับมูลค่าหรือราคาที่ใช้สกุลเงินตราต่างประเทศ โดย การคำนวณค่า หรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินที่เหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้เลือกวิธีการคำนวณ อย่างใดอย่าง...

Please reload

Featured Posts