มาทำความเข้าใจ กับ e-Payment กัน

ความหมาย

การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ electronic/internet

กฎหมาย e-Payment

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉ.48) พ.ศ.2562 เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางการอิเล็กทรอนิกส์ บังคับใช้ตั้งแต่ 21/03/62 สถาบันการเงินทำหน้าที่นำส่งรายง...

นโยบายรัฐบาลใหม่ลงตัว ชง “บิ๊กตู่” เคาะก่อนแถลงต่อสภา เผย 1 ปีแรก

- เน้นแก้ปัญหาปากท้อง-ลดเหลื่อมล้ำ 
- ดันราคาสินค้าเกษตร 
- ลูกจ้างเฮขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท 
- ออกชุดนโยบายลดภาษีบุคคลธรรมดาร้อยละ 10 
- เว้นภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์2ปีแรก 
- เด็กจบใ...

เผลอแป๊บเดียวก็ผ่านไปครึ่งปีแล้ว เช่นเดียวกันกับกฏหมายภาษีที่ดิน ที่กำลังจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ในวันนี้ สถาบันคัสเม่จึงขอสรุปสาระสำคัญ ที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างควรทราบ และทำความเข้าใจว่าเราอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีที่ดิน ด้วยหรือไ...

กรมสรรพสามิต จับสินค้าผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 5 - 11 ก.ค.62 พบการกระทำผิด จำนวน 846 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 13.77 ล้านบาท

จากผลการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพส...

กรมสรรพากรขอประชาสัมพันธ์ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทราบว่า ขณะนี้ได้เวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ให้สอดคล้องกับสภาพ...

July 9, 2019

ตัวแทนเกษตรกรชาวยาสูบ บุก ปชป.ร้องเรียนสรรพสามิตขึ้นภาษีแบบฟ้าผ่า 2,000% ขอยกเลิกพร้อมตั้ง กก.ปรับภาษีอย่างเป็นธรรม ว่าที่ รมช.สธ.รับลูกเตรียมนำหารือรัฐบาลหลังเข้ารับตำแหน่งทันที

อ่านเฮดไลน์ข่าวที่นี่ https://mgronline.com/politics/detail/9620000065286

LIVE สดส่งตรงจากสถาบันคัสเม่ กับวันนี้ในประเด็นการเปิดคำพิพากษาศาลฎีกา! กับ อ.ดำริ ดวงนภา

กรณีประมาณการกำไรขาดไปเกิน 25%

🚩 ประเด็นของเงินเพิ่มจะมีอะไรบ้าง และ

🚩 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำมาใช้ในการคำนวณ ไม่ได้จริงหรือ?

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ & นักบัญชีทุกท่าน ติดตามรับชมพร้อม...

ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 683 พ.ศ.2562 ว่าด้วยเรื่องการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งใช้บังคับเมื่อ 13 มิถุนายน 2562 ผู้ประกอบการที่ได้ลงทุนในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ระบบชำระเงิน หรือเครื่องบันทึกการเก็บเงิน สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักได้ 2 เท่า และได...

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts