กรมสรรพากร ได้ออกพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 668) พ.ศ.2561 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 336) สำหรับการบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 4...

รวมทุกลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องกับการขอ #หนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2562 โดยสมาคมธนาคารไทย

☑️หนังสือที่ ส. 979/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสมาคมธนาคารไทย
☑️สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย
☑️สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์...

ช่วยลดโลกร้อน ก็ลดหย่อนได้นะจ๊ะ 🌿🌱🌼 กับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ!!

ภาครัฐฯได้ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน โดยมีการเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ ซึ่งบริ...

สวัสดีวันจันทร์🌞 เรามาต้อนรับกับ รายจ่ายใช้ได้คูณ 2 สำหรับมาตรการภาษีพี่ช่วยน้องกันค่ะ 


พี่ที่แสนดี🙂 ต้องมีที่อยู่ เมื่อกรมสรรพากร👩‍💼 มอบสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีให้ผู้ประกอบการที่ให้ความช่วยเหลือ SMEs ได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่จ่ายค่าใช้จ่ายเพื...

วันที่ 1 ต.ค. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

 กรณีซ่อมแซมบ้านและบ้านเช่า 
ลดหย่อนภาษีให้จากค่าใช้จ่ายระหว่าง 29 ส.ค.-30 พ.ย. ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รว...

กลับมาอีกครั้งกับไลฟ์สดจากท่าน อ.ดำริ ดวงนภา สำหรับวันนี้ในเรื่องของ การวิเคราะห์ใบกำกับภาษี และพิเศษกับการจัดทำไฟล์ประกอบสำหรับท่านที่ต้องการดาวน์โหลดตารางการวิเคราะห์รายจ่าย แบบไหนใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้/ไม่ได้ หรือแบบไหนใช้ภาษีซื้อได้/ไม่ได้ เก็บไว้เพื่อดูประกอบ

สามารถค...

ทำดีได้ดี ก็มีนะ

หากบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา >> ก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

"การศึกษา" ถือเป็นหัวใจหลักในด้านการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในระดับตั้งแต่ปัจเจกชน จนไปถึงในระดับประเทศ

แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับนั่นก็คือ...

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts