นับตั้งแต่การเลือกตั้งเสร็จสิ้น และพวกเราต่างก็ทราบกันแล้วกับนโยบายจากภาครัฐฯ ในด้านมาตรการทางภาษีต่างๆ ที่ถูกเปิดเผยออกมาจากหลากหลายสื่อ👩‍💼

ในวันนี้ สถาบันคัสเม่ขอนำสรุปมาตรการทางภาษีปี 2019 มาฝากกับทุกท่าน เพื่อการอัพเดตอีกครั้งกับมาตรการสุดหรรษา ให้พวกเราได้เลือกใช...

เริ่มแล้วกับช่วงเวลาแห่งการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 สำหรับผู้มีเงินได้ในปีภาษี โดยทั้งนี้ความแตกต่างระหว่างแบบ ภ.ง.ด.90/91 คือ

>> ภ.ง.ด.90 คือแบบสำหรับผู้ที่มีเงินได้นอกเหนือจากเงินเดือน หรือมีเงินได้ 2 ประเภทขึ้นไป 
>> ภ.ง.ด.91 คือแบบสำหรับผู้ที่มีเ...

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive