เนื้อหาบรรยาย โดยท่าน อ.ดำริ ดวงนภา "มาตรการการจัดทำบัญชีชุดเดียว" ส่วนหนึ่งในหัวข้อสัมมนา "ลดต้นทุนเกิดคาดด้วยภาษีบัญชีเดียว รับมาตรการรัฐ" จัดโดย ธนาคารกสิกรไทย กรมสรรพากร หอการค้าไทย & หอการค้าจังหวัดระยอง ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ จ.ระยอง

 

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive