1272965523380705 1272965523380705
top of page

เคาะแล้ว! กับมาตรการลดหย่อนภาษีการท่องเที่ยว 15,000 บาท! #อบรมบัญชีCPD

เคาะแล้ว! กับมาตรการลดหย่อนภาษีการท่องเที่ยวจากครม. มีผลระหว่างเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2567 โดยจะต้องเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง หรือเมืองที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยสามารถนำค่าบริการท่องเที่ยว ค่าที่พัก มาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 15,000 บาท/คน อบรมบัญชีCPD


อบรมบัญชี อบรมภาษี ฝึกอบรม ตารางอบรม2567 สัมมนา หลักสูตร cpd ออนไลน์ elearning เรียนรู้บัญชี เรียนรู้ภาษี สรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี KASME สถาบันคัสเม่ นับชั่วโมง ระยอง กรุงเทพ ชลบุรี จันทบุรี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา อยุธยา ปราจีนบุรี เชียงใหม่ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครศรีธรรมราช ขอนแก่น กฏหมายภาษี มาตรฐานการบัญชี อมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรม บัญชี ยื่นภาษี คืนภาษี ลดหย่อนภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษี เรียนบัญชี บันทึกบัญชี บัญชีรายรับรายจ่าย สภาวิชาชีพบัญชี โปรแกรมบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี บัญชีคู่ ธรรมนิติอบรม ธรรมนิติ อบรม cpd มีที่ไหนบ้าง

.

ไม่ต้องลงทะเบียนลดหย่อนภาษี 15,000 บาท สำหรับมาตรการลดหย่อนภาษีกรณีบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ รัฐบาลกำหนดกลุ่มเป้าหมาย-ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หักลดหย่อนค่าบริการจากการท่องเที่ยว ดังนี้

.

ค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

 • ค่าที่พักในโรงแรม

 • ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทย

 • ค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม


หลักฐานการลดหย่อนภาษี

 • มีการใช้จ่ายจริงในการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง และพื้นที่ที่กรมสรรพากรกำหนด

 • รายการใช้จ่ายต้องไม่เกิน 15,000 บาท

 • ต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็ม ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร

.

มาตรการลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 2567


นิติบุคคลที่ทำธุรกิจท่องเที่ยว นำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษี รายการดังนี้.

 • ค่าห้องพัก

 • ค่าห้องสัมมนา

 • ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง

 • ค่าบริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อการอบรมสัมมนา


มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-30 พฤศจิกายน 2567 หักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • หักรายจ่ายได้ 2 เท่า สำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง

 • หักรายจ่ายได้ 2 เท่า ในพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด


กรณีการสัมมนาที่จัดในท้องที่อื่นนอกจากพื้นที่เมืองรอง และพื้นที่ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด หักภาษี ได้ดังนี้

 • หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า สำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดในท้องที่อื่น

ในกรณีที่การสัมมนาเกิดขึ้นในท้องที่อื่น นอกจากเมืองรองและท้องที่ตามที่กรมสรรพากรกำหนด

 • ให้หักรายจ่ายที่สามารถแยกได้ว่าเกิดขึ้นในท้องที่ใด และถ้าแยกไม่ได้ให้หัก 1.5 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง


ทั้งนี้ มาตรการลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 2567 ต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)


สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 2567 มีดังนี้


เมืองรองภาคเหนือ 16 จังหวัด

เชียงราย

พิษณุโลก

ตาก

เพชรบูรณ์

นครสวรรค์

สุโขทัย

ลำพูน

อุตรดิตถ์

ลำปาง

แม่ฮ่องสอน

พิจิตร

แพร่

น่าน

กำแพงเพชร

อุทัยธานี

พะเยา


เมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด

อุดรธานี

อุบลราชธานี

หนองคาย

เลย

มุกดาหาร

    บุรีรัมย์

    ชัยภูมิ

    ศรีสะเกษ

    สุรินทร์

    สกลนคร

    นครพนม

    ร้อยเอ็ด

    มหาสารคาม

    บึงกาฬ

    กาฬสินธุ์

    ยโสธร

    หนองบัวลำภู

    อำนาจเจริญ


เมืองรองภาคกลาง-ตะวันออก-ตะวันตก 12 จังหวัด

    ลพบุรี

    สุพรรณบุรี

    นครนายก

    สระแก้ว

    ตราด

    จันทบุรี

    ราชบุรี

    สมุทรสงคราม

    ปราจีนบุรี

    ชัยนาท

    อ่างทอง

    สิงห์บุรี


เมืองรองภาคใต้ 9 จังหวัด

  นครศรีธรรมราช

    พัทลุง

    ตรัง

    สตูล

    ชุมพร

    ระนอง

    นราธิวาส

    ยะลา

   ปัตตานี


อบรมบัญชี อบรมภาษี ฝึกอบรม ตารางอบรม2567 สัมมนา หลักสูตร cpd ออนไลน์ elearning เรียนรู้บัญชี เรียนรู้ภาษี สรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี KASME สถาบันคัสเม่ นับชั่วโมง ระยอง กรุงเทพ ชลบุรี จันทบุรี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา อยุธยา ปราจีนบุรี เชียงใหม่ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครศรีธรรมราช ขอนแก่น กฏหมายภาษี มาตรฐานการบัญชี อมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรม บัญชี ยื่นภาษี คืนภาษี ลดหย่อนภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษี เรียนบัญชี บันทึกบัญชี บัญชีรายรับรายจ่าย สภาวิชาชีพบัญชี โปรแกรมบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี บัญชีคู่ ธรรมนิติอบรม ธรรมนิติ อบรม cpd มีที่ไหนบ้าง

อบรมบัญชี อบรมภาษี ฝึกอบรม ตารางอบรม2567 สัมมนา หลักสูตร cpd ออนไลน์ elearning เรียนรู้บัญชี เรียนรู้ภาษี สรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี KASME สถาบันคัสเม่ นับชั่วโมง ระยอง กรุงเทพ ชลบุรี จันทบุรี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา อยุธยา ปราจีนบุรี เชียงใหม่ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครศรีธรรมราช ขอนแก่น กฏหมายภาษี มาตรฐานการบัญชี อมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรม บัญชี ยื่นภาษี คืนภาษี ลดหย่อนภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษี เรียนบัญชี บันทึกบัญชี บัญชีรายรับรายจ่าย สภาวิชาชีพบัญชี โปรแกรมบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี บัญชีคู่ ธรรมนิติอบรม ธรรมนิติ อบรม cpd มีที่ไหนบ้าง

อบรมบัญชี อบรมภาษี ฝึกอบรม ตารางอบรม2567 สัมมนา หลักสูตร cpd ออนไลน์ elearning เรียนรู้บัญชี เรียนรู้ภาษี สรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี KASME สถาบันคัสเม่ นับชั่วโมง ระยอง กรุงเทพ ชลบุรี จันทบุรี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา อยุธยา ปราจีนบุรี เชียงใหม่ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครศรีธรรมราช ขอนแก่น กฏหมายภาษี มาตรฐานการบัญชี อมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรม บัญชี ยื่นภาษี คืนภาษี ลดหย่อนภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษี เรียนบัญชี บันทึกบัญชี บัญชีรายรับรายจ่าย สภาวิชาชีพบัญชี โปรแกรมบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี บัญชีคู่ ธรรมนิติอบรม ธรรมนิติ อบรม cpd มีที่ไหนบ้าง

อบรมบัญชี อบรมภาษี ฝึกอบรม ตารางอบรม2567 สัมมนา หลักสูตร cpd ออนไลน์ elearning เรียนรู้บัญชี เรียนรู้ภาษี สรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี KASME สถาบันคัสเม่ นับชั่วโมง ระยอง กรุงเทพ ชลบุรี จันทบุรี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา อยุธยา ปราจีนบุรี เชียงใหม่ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครศรีธรรมราช ขอนแก่น กฏหมายภาษี มาตรฐานการบัญชี อมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรม บัญชี ยื่นภาษี คืนภาษี ลดหย่อนภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษี เรียนบัญชี บันทึกบัญชี บัญชีรายรับรายจ่าย สภาวิชาชีพบัญชี โปรแกรมบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี บัญชีคู่ ธรรมนิติอบรม ธรรมนิติ อบรม cpd มีที่ไหนบ้าง

อบรมบัญชี อบรมภาษี ฝึกอบรม ตารางอบรม2567 สัมมนา หลักสูตร cpd ออนไลน์ elearning เรียนรู้บัญชี เรียนรู้ภาษี สรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี KASME สถาบันคัสเม่ นับชั่วโมง ระยอง กรุงเทพ ชลบุรี จันทบุรี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา อยุธยา ปราจีนบุรี เชียงใหม่ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครศรีธรรมราช ขอนแก่น กฏหมายภาษี มาตรฐานการบัญชี อมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรม บัญชี ยื่นภาษี คืนภาษี ลดหย่อนภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษี เรียนบัญชี บันทึกบัญชี บัญชีรายรับรายจ่าย สภาวิชาชีพบัญชี โปรแกรมบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี บัญชีคู่ ธรรมนิติอบรม ธรรมนิติ อบรม cpd มีที่ไหนบ้าง

อบรมบัญชี อบรมภาษี ฝึกอบรม ตารางอบรม2567 สัมมนา หลักสูตร cpd ออนไลน์ elearning เรียนรู้บัญชี เรียนรู้ภาษี สรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี KASME สถาบันคัสเม่ นับชั่วโมง ระยอง กรุงเทพ ชลบุรี จันทบุรี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา อยุธยา ปราจีนบุรี เชียงใหม่ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครศรีธรรมราช ขอนแก่น กฏหมายภาษี มาตรฐานการบัญชี อมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรม บัญชี ยื่นภาษี คืนภาษี ลดหย่อนภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษี เรียนบัญชี บันทึกบัญชี บัญชีรายรับรายจ่าย สภาวิชาชีพบัญชี โปรแกรมบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี บัญชีคู่ ธรรมนิติอบรม ธรรมนิติ อบรม cpd มีที่ไหนบ้าง

NEXT Seminar: อบรมบCPD & CPA นับชั่วโมงอบรมวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2567 ในหัวข้อ "เปิดเทคนิคการวางแผนธุรกิจและวิธีประหยัดภาษีด้วย ภ.ง.ด.51" แถมฟรี e-Book คู่มือภาษี by อ.ดำริ ดวงนภา และ "การตรวจสอบรายการทางบัญชีและความผิดปกติในงบการเงินเพื่อป้องกันการทุจริตของฝ่ายบัญชี" by ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข สำรองที่นั่งและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://forms.gle/rsZ1UGEJbquV1C1c7


อบรมบัญชี อบรมภาษี ฝึกอบรม ตารางอบรม2567 สัมมนา หลักสูตร cpd ออนไลน์ elearning เรียนรู้บัญชี เรียนรู้ภาษี สรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี KASME สถาบันคัสเม่ นับชั่วโมง ระยอง กรุงเทพ ชลบุรี จันทบุรี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา อยุธยา ปราจีนบุรี เชียงใหม่ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครศรีธรรมราช ขอนแก่น กฏหมายภาษี มาตรฐานการบัญชี อมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรม บัญชี ยื่นภาษี คืนภาษี ลดหย่อนภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษี เรียนบัญชี บันทึกบัญชี บัญชีรายรับรายจ่าย สภาวิชาชีพบัญชี โปรแกรมบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี บัญชีคู่ ธรรมนิติอบรม ธรรมนิติ อบรม cpd มีที่ไหนบ้าง

Comentarios


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page