1272965523380705 1272965523380705
top of page

การตรวจสอบรายการทางบัญชีและความผิดปกติในงบการเงินเพื่อป้องกันการทุจริตของฝ่ายบัญชี

รู้ทันกลเกมทางบัญชีหนึ่งก้าวเพื่อป้องกันการทุจริต!

นักบัญชี ผู้บริหารฝ่ายบัญชี เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศทางด้านการป้องกันการทุจริต เรียนรู้วิธีและทราบเทคนิคการสังเกตความผิดปกติในงบการเงินเพื่อเตรียมรับมือ ป้องกัน "ก่อนปัญหาทุจริตครั้งใหญ่"จะเกิดขึ้น!

อบรมบัญชี อบรมภาษี ฝึกอบรม ตารางอบรม2567 สัมมนา หลักสูตร cpd ออนไลน์ elearning เรียนรู้บัญชี เรียนรู้ภาษี สรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี KASME สถาบันคัสเม่ นับชั่วโมง ระยอง กรุงเทพ ชลบุรี จันทบุรี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา อยุธยา ปราจีนบุรี เชียงใหม่ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครศรีธรรมราช ขอนแก่น กฏหมายภาษี มาตรฐานการบัญชี อมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรม บัญชี ยื่นภาษี คืนภาษี ลดหย่อนภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษี เรียนบัญชี บันทึกบัญชี บัญชีรายรับรายจ่าย สภาวิชาชีพบัญชี โปรแกรมบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี บัญชีคู่ ธรรมนิติอบรม ธรรมนิติ อบรม cpd

พบกันในหลักสูตรฝึกอบรม🔰สอนสดโดย ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA),คณบดีคณะบัญชีมหาวิทยาลัยธนบุรี,ผู้เขียนตำราทางบัญชี,กรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางบัญชี, กรรมการบริหารงานสาขา สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ


หลักสูตร: การตรวจสอบรายการทางบัญชีและความผิดปกติในงบการเงิน

รหัสหลักสูตร: 6707-06-153-003-01

วิทยากร: ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

CPA/CPD ชั่วโมงบัญชี 6.30 ชม.

Date: 26 กรกฎาคม 2567, 9:00-17:00 น.

Venue: โรงแรมเอเชียพัทยา ชลบุรี

ราคาปกติ 2,500 *Early Bird* ลดเหลือเพียง 2,250*

เมื่อสำรองที่นั่งและชำระเงินภายใน 12/07/67

*ราคายังไม่รวม vat7%

*อบรมกับสถาบันคัสเม่ สามารถนำค่าใช้จ่ายหักได้ 200%

อบรมบัญชี อบรมภาษี ฝึกอบรม ตารางอบรม2567 สัมมนา หลักสูตร cpd ออนไลน์ elearning เรียนรู้บัญชี เรียนรู้ภาษี สรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี KASME สถาบันคัสเม่ นับชั่วโมง ระยอง กรุงเทพ ชลบุรี จันทบุรี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา อยุธยา ปราจีนบุรี เชียงใหม่ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครศรีธรรมราช ขอนแก่น กฏหมายภาษี มาตรฐานการบัญชี อมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรม บัญชี ยื่นภาษี คืนภาษี ลดหย่อนภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษี เรียนบัญชี บันทึกบัญชี บัญชีรายรับรายจ่าย สภาวิชาชีพบัญชี โปรแกรมบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี บัญชีคู่ ธรรมนิติอบรม ธรรมนิติ อบรม cpd

จุดเด่นของหลักสูตร:

📈การเรียนรู้ที่ครอบคลุม: ตั้งแต่แนวทางการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน เทคนิคขั้นสูง เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบ พร้อมเปิดโอกาสในการซักถามข้อสงสัยในคลาสเรียน

📈Check point: สำรวจ "จุดทุจริต" ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในฝ่ายบัญชีมีอะไรบ้าง ผู้บริหารสามารถป้องกันได้อย่างไร

🎓 ผู้สอนที่เชี่ยวชาญ: เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA),คณบดีคณะบัญชีมหาวิทยาลัยธนบุรี,ผู้เขียนตำราทางบัญชี,กรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางบัญชี, กรรมการบริหารงานสาขา สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ท่านอาจารย์จะนำเคสการสอนทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ มาสู่คลาสเรียนพิเศษนี้ ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปปรับใช้กับกิจการของท่านได้จริง


🔵สถาบัน KASME🔵

รหัสสถาบัน 06-153 (สภาฯบัญชี)

รหัสองค์กร 3-0011 (กรมสรรพากร)

โทร 033 060 395, LINE: KASMETHAI

เว็บไซต์สถาบัน: www.kasmethai.com

สนทนาพาทีภาษาภาษี และบัญชี กับวิทยากรประจำสถาบัน ในกลุ่มกระดานภาษีได้ที่นี่ ADD LINE: KASMETHAI และแจ้งแอดมิน "เข้ากลุ่มกระดานภาษี"

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page