1272965523380705 1272965523380705
top of page

การบรรยายพิเศษโครงการบัญชีชุดเดียว

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บัญชีชุดเดียว ทำอย่างไร ทำได้จริงหรือ" สถาบันคัสเม่ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "บัญชีชุดเดียว ทำอย่างไร ทำได้จริงหรือ" บรรยายโดย อ.ดำริ ดวงนภา ผู้สอบบัญชีภาษีอากร & ผอ.หลักสูตร สถาบันคัสเม่ และ คุณอนนต์ วงศ์สกุลสุขดี นักวิชาการสรรพากร ชำนาญการพิเศษในวันที่ 4 ก.พ. 2559 ซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษจัดขึ้นโดย สถาบันคัสเม่ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดระยอง โดยเราได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย งามบัวทอง สรรพากรพื้นที่ จ.ระยอง พร้อมด้วยคุณอนุชิดา ชินศิรประภา ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง กล่าวเปิดงานการบรรยายพิเศษในครั้งนี้

สำหรับเนื้อหาการบรรยาย ท่านสามารถคลิ๊กที่นี่ได้เลยค่ะ

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page