มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ: ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ มีใครบ้าง ?

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการนี้มีใครบ้าง?

เรียบเรียงโดย สถาบันคัสเม่

อ้างอิงจาก มุมสรรพากร ฉบับเดือนสิงหาคม 2559

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 by KASME Co.,Ltd.  | TAX ID: 0215548001661 | Address: 32/9 M.3 T.Nurnpra A.Muang Rayong 21000 Tel. & Fax (033)650-891-2