มาตรการภาษีเพื่อสังคมผู้สูงอายุ

ประเทศไทยในปัจจุบัน  แนวโน้มการไต่ระดับของอัตราประชากรผู้สูงอายุ มีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้ทางภาครัฐฯจึงได้ออกมาตรการทางภาษีหลากหลายแบบเพื่อเอื้ออำนวยตอบโจทย์สำหรับกลุ่มประชากรผู้สูงอายุโดยเฉพาะ มาตรการดังกล่าวนั้นมีดังต่อไปนี้

 

1.มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายได้แก่ผู้สูงอายุ

2.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการออมเพื่อการชราภาพ

3.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการประกันชีวิต

 

ท่านจะสามารถใช้สิทธิใดได้บ้าง ตามมาตรการเอื้ออำนวยประโยชน์ทางภาษีแด่ผู้สูงอายุ สามารถติดตามอ่านจากบทความนี้จากกรมสรรพากร ได้เลยค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive