มาตรการภาษีเพื่อสังคมผู้สูงอายุ

ประเทศไทยในปัจจุบัน แนวโน้มการไต่ระดับของอัตราประชากรผู้สูงอายุ มีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้ทางภาครัฐฯจึงได้ออกมาตรการทางภาษีหลากหลายแบบเพื่อเอื้ออำนวยตอบโจทย์สำหรับกลุ่มประชากรผู้สูงอายุโดยเฉพาะ มาตรการดังกล่าวนั้นมีดังต่อไปนี้

1.มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายได้แก่ผู้สูงอายุ

2.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการออมเพื่อการชราภาพ

3.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการประกันชีวิต

ท่านจะสามารถใช้สิทธิใดได้บ้าง ตามมาตรการเอื้ออำนวยประโยชน์ทางภาษีแด่ผู้สูงอายุ สามารถติดตามอ่านจากบทความนี้จากกรมสรรพากร ได้เลยค่ะ

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 by KASME Co.,Ltd.  | TAX ID: 0215548001661 | Address: 32/9 M.3 T.Nurnpra A.Muang Rayong 21000 Tel. & Fax (033)650-891-2