รับชมการบรรยายงานสัมมนาประจำปี e-Tax Invoice/e-Receipt & e-Tax Invoice by E-mail พร้อมอัพเดตกฏหม

E-Tax System: SMEs พร้อมรับมือทิศทางภาษีกับ E-Tax Systems โดย อ.ดำริ ดวงนภา (ผู้สอบบัญชีภาษีอากร & ผู้เขียนการบริหาร VAT อย่างรู้ทันฯ), วันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง

E-Tax System

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่นี่

Part 1/2

Part 2/2

Update กฏหมายภาษี SMEs 60-61

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่นี่

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 by KASME Co.,Ltd.  | TAX ID: 0215548001661 | Address: 32/9 M.3 T.Nurnpra A.Muang Rayong 21000 Tel. & Fax (033)650-891-2