1272965523380705 1272965523380705
top of page

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ่าย1หักได้2

อ.ดำริ ดวงนภา Live สดผ่านทาง Facebook กับการแชร์ข้อมูลในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษี "ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ่าย 1 หักได้ 2" ค่ะ

และท่านสามารถฝากคำถามด้านภาษี กับท่าน อ.ดำริ ดวงนภา ได้โดยตรงผ่านทาง Inbox ของ facebook สถาบันคัสเม่ โดยที่ท่าน อ.ดำริ จะตอบคำถามให้กับชาวคัสเม่ในทุกสัปดาห์ ผ่านทาง Facebook Live ค่ะ

ท่านสามารถรับชมวิดีโอได้ที่นี่ค่ะ

Featured Posts
Recent Posts
Archive