ได้เวลายื่นแบบฯ ภ.ง.ด.94 หรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี

ท่านใดที่มีรายได้เกิดขึ้นในช่วงมกราคมถึงมิถุนายนปี 61 เกิน 60,000 จากการให้เช่าทรัพย์สิน วิชาชีพอิสระ การรับเหมาที่ต้องจัดหาสัมภาระ การขายสินค้า การพาณิชย์ การเกษตร อุตสาหกรรม ขนส่ง หรือธุรกิจอื่นใด >>> ได้เวลายื่นแบบฯ ภ.ง.ด.94 หรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีแล้วค่ะ<<<

กำหนดเวลาการยื่นแบบ: ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 61 สำหรับการยื่นแบบกระดาษ และภายใน 8 ตุลาคม 61 สำหรับการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตค่ะ

 


รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 #ผ่านอินเตอร์เน็ต
https://epit.rd.go.th/publish/index.php

 

 

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive