ได้เวลายื่นแบบฯ ภ.ง.ด.94 หรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี

ท่านใดที่มีรายได้เกิดขึ้นในช่วงมกราคมถึงมิถุนายนปี 61 เกิน 60,000 จากการให้เช่าทรัพย์สิน วิชาชีพอิสระ การรับเหมาที่ต้องจัดหาสัมภาระ การขายสินค้า การพาณิชย์ การเกษตร อุตสาหกรรม ขนส่ง หรือธุรกิจอื่นใด >>> ได้เวลายื่นแบบฯ ภ.ง.ด.94 หรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีแล้วค่ะ<<< กำหนดเวลาการยื่นแบบ: ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 61 สำหรับการยื่นแบบกระดาษ และภายใน 8 ตุลาคม 61 สำหรับการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 #ผ่านอินเตอร์เน็ต https://epit.rd.go.th/publish/index.php

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 by KASME Co.,Ltd.  | TAX ID: 0215548001661 | Address: 32/9 M.3 T.Nurnpra A.Muang Rayong 21000 Tel. & Fax (033)650-891-2