1272965523380705 1272965523380705
top of page

ขาเที่ยวต้องดู! รวบรวมรายชื่อโรงแรมที่มีสิทธิขอหักลดหย่อนค่าเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจ้า


อีกไม่นานก็จะสิ้นปีแล้ว สถาบันคัสเม่คาดว่าหลายท่านก็น่าจะเริ่มวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับวันหยุดยาว ฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่กันใช่ไหมคะ ในวันนี้ทางสถาบันจึงขออนุญาติรวบรวมรายชื่อธุรกิจโรงแรมในประเทศ ที่ท่านสามารถนำค่าที่พักมาหักเป็นค่าลดหย่อนทางภาษี โดยสามารถหักได้ตามจริงแต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทค่ะ โดยมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวนี้นั้น ก็สืบเนื่องมาจากแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองรองของภาครัฐ ที่นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศในเขตจังหวัดเมืองรอง สามารถนำค่าใช้จ่าย เช่น ค่าที่พัก หรือค่าบริการธุรกิจนำเที่ยว มาหักลดหย่อนภาษีปี 2561 ได้

ด้วยเหตุนี้สถาบันคัสเม่จึงขออนุญาติรวบรวมรายชื่อธุรกิจโรงแรมต่างๆในประเทศที่ท่านสามารถนำมาใช้หักลดหย่อนได้สำหรับทุกท่านที่สนใจ แต่อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่จะนำมาหักได้นั้น ต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วยนะคะ 1. ต้องเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด ในช่วงวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 2. เป็นค่าที่พักในโรงแรมเมืองรองที่ได้จดทะเบียนตามกฏหมายว่าด้วยโรงแรม 3. เป็นค่าที่พักโฮมเสตย์เมืองรอง ที่มีมาตรฐานผ่านการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4. เป็นค่าที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โดยเจ้าของบ้านนําพื้นที่ในบ้านมาดัดแปลงเป็นห้องพักเพื่อหารายได้เสริม มีจํานวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน และต้องจดแจ้งข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยแล้ว 5. เป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง 6. เป็นค่าบริการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง ร่วมกับจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวรอง ตามเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการหักค่าลดหย่อนในครั้งนี้ ท่านสามารถนำใบเสร็จรับเงินทั้งที่เป็นแบบเฉพาะที่แสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือแบบที่เป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปก็ได้ค่ะ อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องระบุชื่อผู้มีเงินได้ที่ได้จ่ายค่าใช้จ่าย รวมทั้งจำนวนเงิน, วันเดือนปี ที่จ่ายด้วยค่ะ และกรณีเป็นค่าบริการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จำเป็นต้องระบุลำดับที่ได้รับการรับรองเส้นทางท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในหลักฐานการรับเงินด้วยนะคะ คราวนี้ถึงเวลาเช็คแล้วว่า จะมีรายชื่อโรงแรม/ที่พักใดบ้างที่เราสามารถนำไปหักลดหย่อนได้ เราไปเช็คกันเลยค่ะ ดาวน์โหลดรายชื่อโรงแรม* click ดาวน์โหลดเบอร์ติดต่อเพื่อสอบถามโดยตรงในแต่ละจังหวัด click เช็คผ่านระบบ online click *หมายเหตุ ปีที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด: 2559 +++++++++++ พบกับงานสัมมนาที่ชาวบัญชีและผู้ประกอบการไม่ควรพลาด สำรองที่นั่งวันนี้ก่อนเต็ม พร้อมโปรโมชั่นพิเศษทุกที่นั่งเหลือเพียง 1,800 บาท(+vat) เท่านั้น! โทร. (033)650-892 (ฝ่ายอบรม), (033)650-891 (ฝ่ายบัญชี) หรือสำรองที่นั่ง ได้ที่นี่

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page