ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ ขอคืนภาษีได้ไหมนะ?

ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ ขอคืนภาษีได้ไหมนะ?

 

"การขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์ ต้องเป็นการขายบ้านเก่าที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ที่มีชื่อผู้ขอคืนอยู่ในทะเบียนบ้าน อย่างน้อย 1 ปี และซื้อบ้านใหม่ภายใน 1 ปี

 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และอากรแสตมป์ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 125) สรุปอย่างง่ายง่าย เข้าใจได้ ดังนี้คือ

 

1. ต้องเป็นการขายบ้านเก่าที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ที่มีชื่อผู้ขอคืนอยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ต้องซื้อบ้านใหม่ภายใน 1 ปี **โดยจะซื้อบ้านใหม่ หรือจะขายบ้านเก่า อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็ได้ แต่ต้องอยู่ในระยะเวลา 1 ปี**
3. การขอคืนภาษี จะดูจากการขายเป็นหลัก เช่น


 >> ถ้าบ้านหลังเดิมมีชื่อ 2 คน = คณะบุคคล ไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการขอคืน (ยกเว้นกรณีสามีและภรรยาที่จดทะเบียนสมรส)
 >> ภาษีที่ขอคืน ต้องไม่เกินราคาบ้านใหม่ที่ซื้อ เช่น


- ขายบ้านเก่าราคา 2 ล้านบาท >> ซื้อบ้านใหม่ ราคา 3 ล้านบาท **ขอคืนภาษีและอากรแสตมป์ได้เต็มจำนวนของบ้านหลังเก่าที่ถูกหักออกไป**


- ขายบ้านเก่าราคา 5 ล้านบาท >> ซื้อบ้านใหม่ ราคา 2 ล้านบาท **ขอคืนภาษีและอากรแสตมป์ได้ไม่เกินราคาของบ้านหลังใหม่ 2 ล้านบาท (ดูตามราคาประเมิน)**

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: วารสารมุมสรรพากร ฉบับที่ 72 เดือนพฤษภาคม 2561

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive