หลักฐานสำหรับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า OTOP หนังสือ และยางล้อรถ

ใกล้สิ้นปีแล้ว หลายท่านอาจกำลังวางแผนค้นหาวิธีที่จะช่วยให้ประหยัดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2561 ซึ่งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 กรมสรรพากรได้มีการออกหนังสือแถลงข่าว ในเรื่องของการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า OTOP, หนังสือ และยางล้อรถ โดยหลักฐานที่สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อน และรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้ค่ะ

 

 
บุคคลธรรมดา สามารถนำค่าซื้อสินค้า OTOP, หนังสือ และยางล้อรถในช่วงการซื้อระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 - 16 มกราคม 2562 ไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และในกรณีผู้มีเงินได้จ่ายค่าซื้อสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าว 2 ปี ภาษี จะได้รับการลดหย่อนตามจำนวนที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี แต่รวมกัน 2 ปีภาษีแล้ว ต้องไม่เกิน 15,000 บาท โดยสินค้าที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีทั้ง 3 ประเภท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สำหรับสินค้า OTOP ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน
หลักฐานที่ต้องใช้: 
ใบเสร็จรับเงิน >> กรณีที่ผู้ขายสินค้าดังกล่าว ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป >> กรณีที่ผู้ขายสินค้าดังกล่าว เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. สำหรับหนังสือ รวมถึง e-Book แต่ไม่รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์ 
หลักฐานที่ต้องใช้:
>> สินค้าเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (เงื่อนไข: จะต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)

3. สำหรับยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยาน
หลักฐานที่ต้องใช้:
>> ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และคูปองที่มีตราประทับของร้านค้า โดยคูปออง 1 ใบ ต่อยาง 1 เส้น (ซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

#กรณีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ และศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161

อ้างอิงจาก: กรมสรรพากร, เลขที่ข่าว: ปชส.13/2562, วันที่แถลงข่าว 14 ธันวาคม 2561

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive