ยุทธศาสตร์การเก็บภาษี กับแนวบริหารแบบ "D2RIVE"

บางท่านอาจเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วสำหรับคำนี้ ซึ่ง "D2RIVE" นั้นจัดว่าเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ล่าสุดจากกรมสรรพากร เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการในการจัดเก็บภาษีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  โดยจะเป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า "Big Data" ของผู้เสียภาษี ผ่านระบบ digital และรวมถึงเป็นนโยบายที่มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีกับการให้บริการที่รวดเร็ว

 

 

ถ้าสรุปอย่างง่ายนั้น D2RIVE คือนโยบายการบริหารจัดเก็บภาษี ที่ย่อมาจาก

#Digital Transformation
มุ่งเน้นการบริการของกรมสรรพากร โดยยึดผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง ลดภาระการใช้กระดาษ การจัดเก็บเอกสาร เช่น ระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2561 สามารถ Upload เอกสารที่จะใช้ประกอบการขอคืนภาษีได้ เพื่อลดภาระในการจัดเก็บเอกสารและนำส่งให้กรมสรรพากร

#Data Analytics
การนำข้อมูลทั้งภายในและภายนอกจากฐานข้อมูล Big Data มาวิเคราะห์เพื่อการออกแบบนโยบายภาษีให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และแยกผู้เสียภาษีกลุ่มดีและไม่ดีออกจากกัน เช่น กลุ่มนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงด้านใบกำกับภาษีปลอม

#Revenue Collection
เน้นกระบวนการการเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นธรรม เช่น การตั้งทีมวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเก็บภาษี

#Innovation
การสร้างและนำนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้กับระบบภาษี เช่น การนำ Blockchain มาใช้กับระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยว

#Values
การพัฒนากรมสรรพากรเองให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและสร้างอัตลักษณ์ด้าน Honest, Accountability และ Service mind (ความซื่อสัตย์, ความรับผิดชอบ, หัวใจบริการ)

#Efficiency
เน้นยกระดับประสิทธิภาพคน และงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปรับปรุงระบบงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน

 

 แล้วยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะมีผลกับพวกเรา "กลุ่มผู้เสียภาษี" อย่างไร ติดตามกันต่อได้ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้@โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง นะคะ 
******
#สัมมนาประจำปีจากสถาบันคัสเม่ #ฟรีค่าอบรม สำหรับสมาชิก และเพียง 749.00 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป (ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว) ***ที่นั่งมีจำนวนจำกัด เปิดรับเพียง 50 ท่านเท่านั้น***


สำรองที่นั่งก่อนเต็มได้ทาง https://goo.gl/forms/KGD5xegmhmSHiFBf2
โทร. (033) 650-892
LINE: KASMETHAI

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
<