ได้เวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา >> ภ.ง.ด. 90/91 แล้วนะ

เริ่มแล้วกับช่วงเวลาแห่งการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 สำหรับผู้มีเงินได้ในปีภาษี โดยทั้งนี้ความแตกต่างระหว่างแบบ ภ.ง.ด.90/91 คือ

 

 

>> ภ.ง.ด.90 คือแบบสำหรับผู้ที่มีเงินได้นอกเหนือจากเงินเดือน หรือมีเงินได้ 2 ประเภทขึ้นไป 
>> ภ.ง.ด.91 คือแบบสำหรับผู้ที่มีเงินได้ประเภทเงินเดือนอย่างเดียว

*** ภ.ง.ด.94 คือแบบสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40(5) - (8)


เรียนรู้เงินได้พึงประเมินทั้ง 8 ประเภท 40(1) - 40(8) ที่นี่ >>> คลิ๊ก

 

เอกสารอะไรบ้างที่ต้องจัดเตรียม

สำหรับเอกสารอะไรที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบ สำหรับท่านที่มีเงินได้จากเงินเดือน หรือ 40(1) ทางเดียวนั้น เอกสารที่ต้องใช้คือ "หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

 

ในส่วนของบุคคลที่ใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษี จะต้องเตรียมเอกสารประกอบเพิ่มเติม เช่น ค่าลดหย่อนจากบุตรคนที่ 2, ท่องเที่ยวเมืองรอง, ซื้อยางรถยนต์/สินค้าโอทอป/หนังสือ ฯลฯ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.rd.go.th

 

โปรแกรมช่วยคำนวณแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2561
ท่านที่สนใจดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีจากกรมสรรพากร สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
https://drive.google.com/open?id=1SMi4_z1NJlRw6Eo-yMATnOF6phmHEl8-

 

ช่องทางการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
สามารถยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต ได้ที่นี่เลยค่ะ
https://epit.rd.go.th/publish/index.php?tax=9091

 

#Application แนะนำ: อีก 1 ช่องทางสะดวกในการคำนวณภาษี + เตรียมแบบสำหรับการยื่น ภ.ง.ด.90/91 https://www.itax.in.th/

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive