ใช้สิทธิลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา อย่าลืมเตรียมแบบ ลย.03 ด้วยนะ

ช่วงเวลาการยื่นแบบ ภงด.90/91 ได้มาถึงแล้ว ใครที่กำลังเตรียมการยื่นแบบและใช้สิทธิลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา-มารดา จะต้องเตรียมแบบ ลย.03 ด้วยนะคะ ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไข มีดังนี้

 

 

>> ลดหย่อนบิดา-มารดา ของตัวเอง = ได้คนละ 30,000 บาท
>> ลดหย่อนบิดา-มารดา คู่สมรส = ได้คนละ 30,000 บาทเช่นกัน
>> รวมลดหย่อนสูงสุดคือ 4 คน ไม่เกิน 120,000 บาท

 

***เงื่อนไข***
1. บิดา-มารดา ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ มีรายได้ในปีภาษีนั้นไม่เกิน 30,000 บาท
2. กรณี เป็นบิดา-มารดาของคู่สมรส จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ เฉพาะเมื่อคู่สมรสไม่มีรายได้ 
3. แบบ ลย.03 สามารถถูกนำไปใช้ได้เฉพาะสำหรับบุตรเพียงคนเดียวเท่านั้น เช่น กรณีลูกคนโตได้ใช้สิทธิลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดาไปแล้ว บุตรคนอื่นๆจะไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้อีก 

 

ถ้าพร้อมแล้ว ดาวน์โหลดแบบ ลย.03 เพื่อนำไปใช้ได้ที่นี่เลยค่ะ


 

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive