เตรียมพร้อมกับค่าลดหย่อนบุตรกันเถอะ!!

อีกหนึ่งสิทธิลดหย่อนทางภาษีในปี 61 ที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่าน อาจกำลังวางแผนเพื่อเตรียมใช้สิทธิ โดยค่าลดหย่อนจากการเลี้ยงดูบุตรจะสามารถใช้ได้ 30,000 บาทต่อคน เงื่อนไขและรายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ติดตามกันได้ที่นี่เลยค่ะ 👶👧 

 

***เงื่อนไขการหักค่าลดหย่อน***

 

#กรณีบุตรชอบด้วยกฏหมาย

สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ไม่จำกัดจำนวนบุตร

 

#กรณีบุตรบุญธรรม

สามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คน

 

#กรณีบุตรชอบด้วยกฏหมาย + บุตรบุญธรรม

จะต้องนำจำนวนบุตรชอบด้วยกฏหมายทั้งหมดมาหักค่าลดหย่อนก่อน แล้วจึงนำบุตรบุญธรรมมาหัก แต่ทั้งนี้รวมกันต้องไม่เกิน 3 คน

 

***คุณสมบัติของบุตรที่สามารถใช้สิทธิหักค่าลดหย่อน***

1.บุตรที่มีอายุระหว่างแรกเกิด - 20 ปี ในปีภาษีนั้น
2.บุตรที่มีอายุระหว่าง 21-25 ปี ในปีภาษีนั้น และต้องกำลังศึกษาในระดับอนุปริญญา (ปวส.) ขึ้นไป
3.บุตรที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ อันอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู
4.บุตรต้องไม่มีเงินได้ในปีภาษีตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (ยกเว้นเงินปันผล) หรือรายได้ที่มีนั้นได้รับการยกเว้นตามกฏหมาย เช่น บุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปี และรับเงินปันผล ซึ่งเงินปันผลนั้นจะถือว่าเป็นของผู้ปกครอง และไม่ถือว่าบุตรมีรายได้

 

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive