บริจาคให้พรรคการเมืองหักได้ไม่เกิน 50,000 บาท (พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลฯ ฉ.ที่51 พ.ศ.2562)

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 ได้มีประกาศผ่านทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th เผยแพร่พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่51) พ.ศ.2562 มีทั้งหมด7มาตรา โดยบัญญัติให้รายจ่ายซึ่งเป็นเงินที่บริจาคแก่พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง ให้หักได้ไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 51) พ.ศ.2562 ได้ที่นี่ค่ะ ดาวน์โหลด

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 by KASME Co.,Ltd.  | TAX ID: 0215548001661 | Address: 32/9 M.3 T.Nurnpra A.Muang Rayong 21000 Tel. & Fax (033)650-891-2