1272965523380705 1272965523380705
top of page

คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้


กิจการใดเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้าง ?

#ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน แต่จ่ายไปแล้ว #ผู้ขายไม่ยอมให้ใบเสร็จ แต่ก็จ่ายไปแล้ว!! #คนขาย ไม่สามารถออกใบเสร็จให้ได้ แล้วเราจะต้องทำยังไง ให้สามารถนำค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ไปเป็นรายจ่ายทางภาษีได้?? #คำตอบ อยู่ตรงนี้กับ รายละเอียด "คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้" จากกรมสรรพากร ท่านสามารถดาวน์โหลดลงเครื่องเก็บไว้ได้เลยค่ะ click

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page