อยากจะหารายได้จากการขายของออนไลน์ ต้องรู้ภาษีอะไรบ้าง?

อยากจะหารายได้เสริม หรือ รายได้หลักจากการขายของออนไลน์ ต้องรู้ภาษีอะไรบ้าง?


ภาษีกับการขายของออนไลน์ ไม่เคยรู้ ไม่เคยศึกษามาก่อน วันนี้สถาบันคัสเม่ มีข้อมูลดีดีมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันค่ะ

สิ่งแรกที่เราจะต้องรู้คือ การขายของออนไลน์ โดยส่วนใหญ่จะแบ่งประเภทการขายออกมาได้เป็น 2 กลุ่ม 
1.แบบจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท
2.แบบบุคคลธรรมดา

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนั้น ลักษณะการขายของออนไลน์ในบ้านเราจะอยู่ในรูปของบุคคลธรรมดา โดยสิ่งสำคัญต่อมาที่เราจะต้องศึกษาคือ "ภาระทางด้านภาษี" ว่าการทำการค้าในลักษณะนี้ จะต้องเสียภาษีประเภทใดบ้าง

#NOTE
ขายของออนไลน์ในรูปบุคคลธรรมดา = เสียภาษีที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้มีเงินได้ประเภท 8 คือ "เงินได้จากการค้าขาย"


โดยช่วงเวลาในการยื่นภาษีกรณีมีเงินได้ประเภท 8 "เงินได้จากการค้าขาย" มี 2 ช่วงคือ
ยื่นภาษีสิ้นปี (ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90) ช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. >> สรุปรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา
ยื่นภาษีกลางปี (ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94) ช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. >> สรุปรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีภาษีแรก (ม.ค.-มิ.ย. ของปีปัจจุบัน)

#โดยที่ค่าลดหย่อนบางรายการจะถูกหักเหลือครึ่งหนึ่งด้วย 

 

การคำนวณภาษีร้านค้าออนไลน์ ในรูปของร้านค้าบุคคลธรรมดา

(รายได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน) x อัตราภาษี = ภาษีที่ต้องจ่าย 


โดยค่าใช้จ่าย ที่นำมาคิดภาษีสำหรับร้านค้าออนไลน์ มีดังนี้คือ
1.หักค่าใช้จ่ายตามอัตรา 60% สำหรับร้านค้าออนไลน์ที่ซื้อมา ขายไป ไม่ได้ผลิตเอง
2.หักค่าใช้จ่ายตามจริง สำหรับร้านค้าที่ผลิตสินค้าเอง

และสิ่งที่จะต้องทำในขั้นตอนต่อมาคือ การคำนวณภาษีขั้นต่ำ พันละ 5 บาท โดยหลังจากที่ได้ผลลัพธ์ให้เปรียบเทียบกับผลลัพธ์จากการคำนวณตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2

 

วิธีการคำนวณภาษีขั้นต่ำที่สรรพากรจัดเก็บ "พันละ 5 บาท"

รายได้ x 0.005 = ภาษีขั้นต่ำ

 

กรณีภาษีขั้นต่ำที่คำนวณได้ หากสูงกว่า ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ให้นำภาษีดังกล่าวไปเสียภาษี 

#แต่ทั้งนี้ถ้าคำนวนแล้วไม่ถึง 5,000 บาท ก็ไม่ต้องเสียค่ะ


เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว ร้านค้าออนไลน์ในรูปบุคคลธรรมดาควรเตรียมตัว ก่อนที่จะมีการยื่นภาษีในช่วงกลางปีนี้ ด้วยนะคะ

 

 

 

 

 

 

 

---------KASME NEXT SEMINAR----------

สัมมนาติดปีกกับหลักสูตรการประมาณการภาษีเงินได้กลางปี! กับสถาบันคัสเม่ 

พบโค้ชทางภาษีตัวจริง อ.ดำริ ดวงนภา!

Date:11July2019, Venue:Tamarind Garden Hotel Rayong, 1,000บาท/ที่นั่งเท่านั้น

ด่วน รับจำนวนจำกัด!! สำรองที่นั่งวันนี้ได้ทาง

https://forms.gle/H4iimoxB1aGisRNG9

 

https://forms.gle/H4iimoxB1aGisRNG9

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive