1272965523380705 1272965523380705
top of page

เปิดคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการกำไรขาดทุน

LIVE สดส่งตรงจากสถาบันคัสเม่ กับวันนี้ในประเด็นการเปิดคำพิพากษาศาลฎีกา! กับ อ.ดำริ ดวงนภา

กรณีประมาณการกำไรขาดไปเกิน 25%

🚩 ประเด็นของเงินเพิ่มจะมีอะไรบ้าง และ

🚩 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำมาใช้ในการคำนวณ ไม่ได้จริงหรือ?

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ & นักบัญชีทุกท่าน ติดตามรับชมพร้อมกันได้ที่นี่ค่ะ

Featured Posts
Recent Posts
Archive