กรมสรรพสามิตเผยจับสินค้าผิดกฎหมายรวม 846 คดี

กรมสรรพสามิต จับสินค้าผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 5 - 11 ก.ค.62 พบการกระทำผิด จำนวน 846 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 13.77 ล้านบาท

จากผลการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2562) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 846 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 13.77 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 460 คดี ค่าปรับ 4.59 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 263 คดี ค่าปรับ 5.57 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 23 คดี ค่าปรับ 0.21 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 50 คดี ค่าปรับ 1.50 ล้านบาท น้ำหอม 4 คดี ค่าปรับ 0.19 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 35 คดี ค่าปรับ จำนวน 1.15 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 11 คดี ค่าปรับ 0.56 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 3,635.575 ลิตร ยาสูบ จำนวน 6,454 ซอง ไพ่ จำนวน 877 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 96,417.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 1,170 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 43 คัน

อ่านข่าวเฮดไลน์ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/840529

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 by KASME Co.,Ltd.  | TAX ID: 0215548001661 | Address: 32/9 M.3 T.Nurnpra A.Muang Rayong 21000 Tel. & Fax (033)650-891-2