1272965523380705 1272965523380705
top of page

เตรียมตัว! ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94

ใกล้เวลาเข้ามาทุกที กับช่วงเวลาสิ้นสุดการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี หรือ ภ.ง.ด.94 ซึ่งก็เป็นเวลาสำคัญที่ประชาชนชาวไทย ผู้มีเงินได้ประเภท 40(5) - (8) ต้องปฏิบัติหน้าที่ยื่นแบบและชำระภาษีอีกครั้ง

บางท่านก็อาจมีนักบัญชีหรือสำนักงานบัญชี ที่ได้คอยช่วยดูแลในส่วนนี้ให้ แต่สำหรับท่านใดที่ไม่ได้ใช้บริการหรือมีญาติสนิทมิตรสหาย อยู่ในแวดวงบัญชี ก็ถึงเวลาที่ต้องเรียนรู้เองอีกครั้งค่ะ

ในวันนี้ สถาบันคัสเม่ จึงขอรวบรวมแนวทางการยื่นแบบ และชำระภาษี ภ.ง.ด.94 มาให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะ

จะยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ปี 2562 และ ชำระภาษีได้ที่ไหน?

ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ได้ถึงเมื่อไหร่? แบบกระดาษ: วันที่ 30 กันยายน 2562 ทางอินเตอร์เน็ต: วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ใครมีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94?

ผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40(5) - (8) แห่งประมวลรัษฎากร

เตรียมตัวยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.94 !

ขอตัวอย่างหน่อยซิ

เช่น เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน, เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ (แพทย์ วิศวกร นักบัญชี นักกฏหมาย ฯลฯ) เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำัญนอกจากเครื่องมือเงินได้จากการประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มา โดยมุ่งทางการค้าหรือหากำไร และการพาณิชย์อื่นๆ รวมทั้งนักแสดงสาธารณะ เป็นต้น

ดาวน์โหลดแบบ + ศึกษาวิธีกรอกแบบได้ที่ไหน ?

www.rd.go.th > หัวข้อ Download > แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง/คำขอต่างๆ > ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือคลิ๊ก http://www.rd.go.th/publish/61053.0.html

*กรมสรรพากร มีบริการจัดส่งแบบ ภ.ง.ด.94 ให้แก่ผู้เสียภาษี ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป*

กรณีมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161 ผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40(5) - (8) แห่งประมวลรัษฎากร

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page