แบ่งที่ดินให้เมีย ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่?


เรื่องเล่าใต้ชายคาบ้านหลังหนึ่ง

พ่อกระท้อนกับแม่มะลิ เพิ่งจดทะเบียนสมรสและรักกันมาก ดังข้าวใหม่ปลามัน ชี้นกเป็นนก ชี้ไม้...เป็นไม้

อยู่มาวันหนึ่ง ด้วยความรักของพ่อกระท้อน และด้วยที่พ่อกระท้อนเพิ่งได้รับมรดกที่ดินจากมารดา ซึ่งยกให้อยู่หลายสิบไร่ หลังแต่งงาน...

ก็เลยคิด.. อยากจะแบ่งให้ภรรยาสาวสุดที่รัก ให้ได้มีกรรมสิทธิ์ร่วมกันบนแผ่นดินสีชมพู แห่งนี้...

แม่มะลิก็ไม่ปฏิเสธความรักของพ่อกระท้อน เมื่อพี่ให้มา น้องก็ต้อง(รีบ)รับไว้สิคะ

เวลาผ่านไป จนอยู่มาวันหนึ่ง... มีจดหมายน้อยฉบับหนึ่งถูกเสียบอยู่หน้าบ้าน พ่อกระท้อนเห็นก็ค่อยๆ พลิกหลังซองดูชื่อผู้ส่ง ใครส่งมานะ

เอ๊ะ จากสรรพากร? . . .

ทายซิในนั้นมีข้อความอะไร

เรียน พ่อกระท้อน

โปรดดำเนินการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายที่ดินให้แก่แม่มะลิ ด่วน

(what?)

อย่าเพิ่งตกใจ อันเนื่องมาจากสำนักงานสรรพากรภาค เห็นว่า พ่อกระท้อนได้ที่ดินจากการที่มารดายกให้ในระหว่างสมรส ซึ่งถือเป็นสินส่วนตัว (ตามมาตรา 1471(3) แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์)

การที่พ่อกระท้อน ยินยอมให้ใส่ชื่อแม่มะลิ ให้มีกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดิน จึงถือเป็นการยกให้ในส่วนของตนครึ่งหนึ่ง ถือเป็นการขายตามมาตรา 91/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร #เมื่อได้กระทำภายใน 5 ปี นับแต่วันที่แม่ยกให้มา เข้าข่ายเป็นการขายอสังหาฯที่เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 3(6) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ(ฉบับที่ 244) พ.ศ.2534

อยู่ในบังคับ #ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร

และถ้าพ่อกระท้อน ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ล่าช้า

จะต้องเสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งในเดือนภาษี ตามมาตรา 91/21(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบด้วยมาตรา 89(2) แห่งประมวลรัษฎากร

พ่อกระท้อนก็อย่าลืมยื่นแบบ ภ.ธ.40 ภายในกำหนดเวลาด้วยนะ

ด้วยรัก สรรพากร

อ้างอิง: ข้อหารือภาษีอากร เลขที่หนังสือ กค 0811/8716

Featured Posts
Recent Posts