top of page

ล้ำไปอีกขั้นกับการปรับลดภาษีเครื่องดื่มนวัตกรรม

กรมสรรพสามิตเล็งปรับลดภาษีเครื่องดื่มนวัตกรรม

หลังจากกรมสรรพสามิตจะมีการปรับขึ้นภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มที่มีความหวานวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ล่าสุด กรมฯ อยู่ระหว่างพิจารณา ปรับอัตราภาษีกลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์ใหม่ โดยจะมีการจัดกลุ่มเครื่องดื่มแยกประเภทให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น กลุ่มของเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล ดริงก์ หรือเครืองดื่มนวัตกรรม

👉 น้ำเปล่าที่มีการเติมวิตามินซี หรือคอลเลเจนที่มีผลดีต่อสุขภาพ ✅จะมีการปรับลดอัตราภาษีลง (จากที่จัดเก็บเท่าเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ 14% บวกภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาล) ✅ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันไปใช้นวัตกรรมในการผลิตสินค้ามากขึ้น

👉 เครื่องดื่มประเภทเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอลล์ หรือ 0% (จากที่จัดเก็บภาษีเท่าน้ำอัดลม จะมีการแยกพิกัดใหม่ให้สูงกว่าน้ำอัดลม แต่ต่ำกว่าเบียร์) ✅ เพื่อลดการบริโภคของคนรุ่นใหม่

ที่มา: https://mgronline.com/stockmarket/detail/9620000087718

Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page