1272965523380705 1272965523380705
top of page

ส่อเค้าวืด! กับมาตรการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10%

"ไม่มีอะไร ได้มาฟรีๆ"

จากการรายงานข่าว Thaipost.net เมื่อวันที่ 16 กันยายน 62 นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างภาษี ได้เปิดเผยว่าคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างภาษีได้มีการประชุมนัดแรกไปเรียบร้อยแล้ว และได้ให้แต่ละหน่วยงานดูรายละเอียดแนวทางการเก็บภาษีในปัจจุบันเพื่อความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและของโลก

โดยนายประสงค์กล่าวว่า ในส่วนของแนวทางการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10% ตามนโยบายหาเสียงของพรรคร่วมรัฐบาล ต้องมีการศึกษาภาพรวม และคงไม่สามารถสรุปได้ทันภายในปีนี้

เนื่องจากประเทศไทยต้องการมีสวัสดิการที่ดี แต่ต้องการเสียภาษีน้อย ซึ่งเป็นสิ่งที่สวนทางกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

ทั้งนี้ สำหรับการลดภาษี ต้องพิจารณาให้คนรายได้น้อย และรายได้ปานกลางให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ไม่ใช่เป็นการลดภาษีแล้วช่วยคนรวย หรือเศรษฐีได้ประโยชน์มากกว่า โดยต้องดูว่าหากมีการลดอัตราภาษีบุคคลธรรมดา คนรายได้น้อยจะได้ประโยชน์จริงหรือไม่ เพราะปกติคนรายได้น้อยไม่เสียภาษีอยู่แล้ว

ดังนั้นก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้เลย แต่กลับเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เสียภาษีมาก เพื่อให้เสียได้น้อยลง

“การลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10% เป็นไปได้ แต่ต้องมองภาพรวม ต้องดูว่าลด 10% แบบไหน หากมีการลดจริง ที่เคยได้รับการยกเว้นก็จะไม่ได้รับการยกเว้น ที่ไม่เคยเสียภาษีก็ต้องมาเสียภาษี เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะลดภาษีแล้วไม่มีภาษีตัวอื่นมาชดเชยรายได้ของประเทศที่หายไป #ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ ” นายประสงค์ กล่าว

ที่มา: Thaipost.net

Featured Posts
Recent Posts
Archive