1272965523380705 1272965523380705
top of page

การวิเคราะห์ใบกำกับภาษี by อ.ดำริ ดวงนภา


กลับมาอีกครั้งกับไลฟ์สดจากท่าน อ.ดำริ ดวงนภา สำหรับวันนี้ในเรื่องของ การวิเคราะห์ใบกำกับภาษี และพิเศษกับการจัดทำไฟล์ประกอบสำหรับท่านที่ต้องการดาวน์โหลดตารางการวิเคราะห์รายจ่าย แบบไหนใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้/ไม่ได้ หรือแบบไหนใช้ภาษีซื้อได้/ไม่ได้ เก็บไว้เพื่อดูประกอบ

แล้วพบกับงานสัมมนาครั้งต่อไป จากทางสถาบันได้ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายนนี้@VINCE HOTEL กรุงเทพฯ กับ 2 หลักสูตรที่ชาวบัญชี ไม่ควรพลาด!

21 พฤศจิกายน 2562 (9:00 - 17:00น.) พร้อมรับมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ประกาศใช้ในปี 2563 กับ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, อาจารย์ & วิทยากรพิเศษให้กับหน่วยงานรัฐฯ/เอกชนร่วม 30 ปี) รหัสหลักสูตร: 6211-06-153-005-01 (CPA|CPD นับชม.บัญชี: 6.30 ช.ม.)

☑️ เจาะลึกกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน ปี 2563 ☑️ อัพเดตพร้อมไฮไล้ท์ในเรื่องของ "สัญญาเช่า" ☑️ การเปิดเผยรายงานทางการเงินอื่นๆ ที่สำคัญ +กรณีศึกษา ☑️ ต่อยอดทักษะชาวบัญชี! ด้วยเนื้อหาหลักสูตรขั้นกว่า เหนือชั้นกว่า! ☑️ มีใบประกาศนียบัตร มอบให้สำหรับทุกที่นั่ง ☑️ ตอบโจทย์การนับชั่วโมง สำหรับชาว CPD, CPA ☑️ พร้อมสิทธิสมาชิกฟรี ตลอดชีพ!

22 พฤศจิกายน 2562 (9:00 - 16:30น.) วิธีการที่ถูกต้องที่ใช้แก้ปัญหารายจ่ายทางภาษีอากร กับ อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ (ผู้เขียนประมวลรัษฎากร กรมสรรพากร & อดีตนิติกรชำนาญการพิเศษด้านกฎหมายภาษีอากร กรมสรรพากร) รหัสหลักสูตร: 6211-06-153-004-02 (CPA|CPD นับชม.อื่น: 6.00 ช.ม.)

☑️ พบประเด็นน่าสนใจรายจ่ายทางบัญชี ทางภาษี! เพื่อคำนวณกำไรสุทธิ ☑️ เจาะลึก กับข้อควรระวังค่าใช้จ่าย ที่นำมาใช้กับกิจการ ☑️ รวมประเภทรายจ่าย จ่าย 1 หักได้ 2 เท่า! มีอะไรบ้าง! ☑️ ภาษีซื้อต้องห้าม กับกรณีที่สามารถนำมาลงรายจ่ายได้! ☑️ อัพเดต! กับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ปี 2019! ☑️ ต่อยอด อัพเวลนักบัญชี+กิจการ ด้วยเนื้อหาหลักสูตรภาษีที่ขั้นกว่า! ☑️ มีใบประกาศนียบัตร มอบให้สำหรับทุกที่นั่ง ☑️ ตอบโจทย์การนับชั่วโมง สำหรับชาว CPD, CPA ☑️ พร้อมสิทธิสมาชิกฟรี ตลอดชีพ!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page