ลดโลกร้อน ก็ลดหย่อนได้นะจ๊ะ

ช่วยลดโลกร้อน ก็ลดหย่อนได้นะจ๊ะ 🌿🌱🌼 กับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ!!

ภาครัฐฯได้ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน โดยมีการเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ ซึ่งบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพและได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม มาหักเป็นรายจ่ายได้เป็นจำนวน 1.25 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2564

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: กรมสรรพากร

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 by KASME Co.,Ltd.  | TAX ID: 0215548001661 | Address: 32/9 M.3 T.Nurnpra A.Muang Rayong 21000 Tel. & Fax (033)650-891-2