รวมลิ้งค์สำหรับการขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ปี 2562

รวมทุกลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องกับการขอ #หนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2562 โดยสมาคมธนาคารไทย

☑️หนังสือที่ ส. 979/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสมาคมธนาคารไทย ☑️สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย ☑️สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ☑️สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร เฉพาะบัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ☑️สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียด ติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ☑️สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียด ติดต่อสถาบันการเงินในการรับหนังสือยืนยันยอดธนาคาร

👉ดูแหล่งรวมลิ้งค์และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่นี่ค่ะ http://www.tfac.or.th/Article/Detail/114513

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 by KASME Co.,Ltd.  | TAX ID: 0215548001661 | Address: 32/9 M.3 T.Nurnpra A.Muang Rayong 21000 Tel. & Fax (033)650-891-2