การยกเลิกทะเบียนพาณิชย์เมื่อเปลี่ยนรูปจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล

เหลืออีกเพียง 1 เดือนเศษ พวกเราก็กำลังจะก้าวเข้าไปสู่เทศกาล #ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กันแล้วนะคะ และจนถึงตอนนี้ ผู้ประกอบการหลายท่าน ก็อาจเริ่มเข้ามาตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน+ผลประกอบการของกิจการในปีที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้าง

 

และอาจมีบางท่านที่กำลังผันตัว เปลี่ยนถ่ายจากกิจการในรูปของ "บุคคลธรรมดา" ก้าวเข้าสู่ "นิติบุคคล" แอดมินก็ขอ #congratulation ด้วยค่ะ เพราะนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีที่กิจการจะได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วนั้น "ภาพที่ดี" ที่กรมสรรพากรมองมา ก็เป็น #พลังงานบวก ให้กับกิจการได้ด้วยเช่นกันค่ะ

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปลี่ยนผ่านจากบุคคลธรรมดาเข้าสู่รูปนิติบุคคล อย่าลืมเช็คด้วยนะคะว่าตอนที่อยู่ในรูปบุคคลฯนั้น ได้จดทะเบียนพาณิชย์ไว้หรือไม่ #กรณีจดไว้ "ก็ต้องยกเลิก" ด้วยค่ะ

 

 

การยกเลิกทะเบียนพาณิชย์

กรณีประกอบกิจการในรูปบุคคลธรรมดา+มีการจดทะเบียนพาณิชย์เอาไว้ เมื่อเปลี่ยนเป็นการประกอบกิจการในรูปนิติบุคคล ตามกฏหมายต้องแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน

 

เอกสารการขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์
> แบบ ทพ. สามารถ Download แบบพิมพ์ไปใช้ในการจดทะเบียนได้ที่ www.dbd.go.th /ดาวน์แบบฟอร์ม/ทะเบียนพาณิชย
> สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ หรือทายาทที่ยื่นคำขอแทน (กรณีมอบอำนาจให้จดทะเบียน)
> ใบทะเบียนพาณิชย์
> สำเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม)/สำเนาคำสั่งศาล (กรณีวิกลจริต,สาบสูญ)
> สำเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรม / คำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก
> หนังสือมอบอำนาจถ้ามี

 

สถานที่จดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์
> ในเขตกรุงเทพมหานคร
(1) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร สหรับผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
(2) ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง สำหรับผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ของเขตนั้น 

> ในภูมิภาค:  เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา สำหรับผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี

 

ค่าธรรมเนียมในการจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์: 20 บาท

ที่มา: กรมสรรพากร

 

 

 

Please reload

Featured Posts

ปลอดอากร On The East

November 26, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive