1272965523380705 1272965523380705
top of page

8 Steps ยื่นภาษีออไลน์ปี '66 ทำได้ ง่ายนิดเดียว

สำหรับวันสุดท้าย ในการยื่นแบบภาษีออนไลน์ของปี 2566 คือวันที่ 8 เมษายน 2567 (กรณียื่นแบบกระดาษ วันสุดท้ายคือวันที่ 31 มีนาคม 2567) ใครที่ยังไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน เตรียมทำตามขั้นตอนง่ายๆ ที่เรารวบรวมเอาไว้ให้ที่นี่ ได้เลย
STEP 1 เข้าเว็บไซต์ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/


1.กด "ยื่นแบบออนไลน์"

2."เข้าสู่ระบบ" ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน

*กรณียื่นครั้งแรกคลิ๊ก "สมัครสมาชิก" และทำตามขั้นตอนก่อน

3.ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียน

กดยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91

> ภ.ง.ด.90 = คนที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ขายของออนไลน์แบบบุคคลธรรมดา หรือรับเงินปันผล

> ภ.ง.ด.91 = คนที่มีรายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว


STEP 2 ดึงข้อมูลค่าลดหย่อนอัตโนมัติ


1.กรอกข้อมูลรหัสหลังบัตรประชาชน แล้วกด "ตรวจสอบข้อมูล"

2.ระบบจะแสดงข้อมูลค่าลดหย่อนต่างๆ ที่เรามีให้อัตโนมัติ จากนั้นกด "ตรวจสอบข้อมูลสำหรับยื่นแบบ"

3.เลือกข้อมูลที่จะใช้ในการยื่นภาษี จากนั้นกด "เริ่มยื่นแบบ"


STEP 3 ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและใส่สถานะ


ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ของเรา ทั้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, สถานที่ติดต่อ, ร้านค้า/กิจการส่วนตัว(ถ้ามี) ให้เราทำการตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นให้ระบุ "สถานะ" โสด/สมรส/หม้าย


STEP 4 ระบุข้อมูลตามแหล่งที่มาของรายได้


ระบบจะแสดงหน้ารายได้ต่างๆ โดยแยกตามแหล่งที่มาของรายได้ เช่น รายได้จากเงินเดือน, รายได้จากฟรีแลนซ์, รายได้จากทรัพย์สิน, รายได้จากกการลงทุน และรายได้จากมรดกหากเป็นพนักงานประจำที่มีรายได้ช่องทางเดียวจากเงินเดือน ให้เลือก "ระบุข้อมูลช่อง 40(1)"


STEP 5 กรอกรายได้ทั้งปีตามใบ 50 ทวิ


ในหน้านี้ให้เรากรอกรายได้ทั้งปีตามใบ 50 ทวิ ที่ทางบริษัทให้มา ดังนี้

1.เงินได้ทั้งหมด คือ รายได้ในปีที่ผ่านมาของเราทั้งหมด

2.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ดูว่าบริษัทมีการหักภาษีล่วงหน้าไปหรือไม่ หากไม่มีให้ระบุ 0 หรือถ้ามีก็ให้ระบุตามใบ 50 ทวิ

3.เลขผู้จ่ายเงินได้ของบริษัทที่เราทำงานอยู่


STEP 6 ตรวจสอบค่าลดหย่อนทั้งหมด


ในระบบ จะแสดงข้อมูลค่าลดหย่อนที่เรามีมาให้อัตโนมัติอยู่แล้ว แต่หากมีค่าลดหย่อนอื่นๆ เพิ่มเติมในปี 2565 ที่ผ่านมา ก็สามารถใส่เพิ่ม หรือปรับแก้ไขได้


STEP 7 ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด


จากการที่เราใส่ข้อมูลรายได้ทั้งปี และค่าลดหย่อนต่างๆ ระบบจะทำการคำนวณเงินที่ต้องเสียภาษี หรือได้คืนภาษีมาให้อัตโนมัติ โดยให้เราตรวจสอบความถูกต้อง แล้วเลือกว่าจะขอคืนภาษีและอุดหนุนพรรคการเมืองหรือไม่


STEP 8 กดยืนยันการยื่นแบบ


ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง หากเรียบร้อย ถูกต้องแล้ว ให้ "กดยืนยันการยื่นแบบ" ก็เป็นการเสร็จสิ้นการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ต้องอัพโหลดเอกสารค่าลดหย่อนอื่่นๆ เพิ่มเติมด้วย เพื่อความรวดเร็วในการขอคืนภาษี


ขอบคุณข้อมูลจาก www.thebangkokinsight.com
ปรึกษาฟรี ปรึกษาภาษี บัญชีระยอง สำนักงานบัญชีระยอง ระยอง อบรมบัญชี อบรมภาษี cpd ระยอง cpa คัสเม่ คัสเม่งัยจะใครล่ะ KASME TaxAuditor สรรพากร ขายonline dbdecommerce fyi viral tiktok onlineshopping สรรพากรประเมินภาษี สรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง


Comments


Featured Posts
Recent Posts