เพราะการให้ไม่มีวันสิ้นสุด

ร่วมบริจาคสิ่งของ สมทบทุน หรือสมัครเป็นจิตอาสาให้กับมูลนิธิต่างๆ โดยคลิ๊กที่ภาพได้เลยค่ะ

ร่วมบุญคลิ๊ก

Go to link

ร่วมบริจาคสิ่งของ อาหารกลางวันเด็ก ฯลฯ ติดต่อได้ที่: โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ม.10 บ้านพรุพ้อ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทร.(074) 300-116

Go to link

"บ้านเฟื่องฟ้า" สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า (อายุแรกเกิด-7 ปี ) โทร.02-583-6815 โทรสาร. 02-583-4000

Go to link

โครงการกองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ คลิ๊ก

Go to link

มูลนิธิบ้านพักคนชราบางแค คลิ๊ก

Go to link

ร่วมงานอาสาสมัคร คลิ๊ก

Go to link

ร่วมสนับสนุน คลิ๊ก

Go to link

ร่วมบริจาค คลิ๊ก

Go to link

ร่วมสมัครเป็นครูจิตอาสา คลิ๊ก

Go to link

ร่วมสนับสนุน คลิ๊ก

Go to link

ร่วมบริจาคสิ่งของ อาหารกลางวัน หรืออื่นๆให้กับเด็กๆในมูลนิธิ คลิ๊ก

Go to link

ร่วมบริจาค คลิ๊ก

Go to link

ร่วมบริจาค คลิ๊ก

Go to link

ร่วมบริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา คลิ๊ก

Go to link

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก

Go to link
1/1

สำหรับโรงเรียน มูลนิธิ หรือองค์กรสาธารณกุศลที่ต้องการให้ สถาบันคัสเม่ ลงพื้นที่ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้ทาง E-mail: Seminar@kasmethai.com

หรือ @LINE: KASMETHAI ***ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ***