1272965523380705 1272965523380705
top of page
Two Coworkers Chatting

ภาษีนอกตำรา

เรื่องที่ 4: ภาษีที่ Online Seller ต้องรู้ และจะไม่รู้ก็ไม่ได้แล้ว

ตอนที่ 2: รู้ทันพร้อมรับมือ ภาษี Online 

เขียนโดย อ.ดำริ ดวงนภา

เรื่องที่ 4 ตอนที่ 2: รู้ทันพร้อมรับมือ ภาษี Online

ในเรื่องนี้ คำแนะนำที่สถาบันคัสเม่ จะมีให้ก็คือในกรณีที่คุณเป็น Online Seller และขายสินค้าบน e – Platform ต่างๆ มีประเด็นสำคัญ ๆที่คุณควรจะต้องหาความรู้ เพื่อการจัดเตรียมงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ และเริ่มลงมือทำโดยทันที ดีที่สุดคือ ตั้งแต่ต้นปี เดือนมกราคม 2567 ไม่ควรปล่อยเวลาให้เนิ่นนานออกไปเพราะในบางเรื่อง สิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่อาจไปแก้ไขย้อนหลังได้ ! ประเด็นที่คุณควรรู้ก็คือ

รู้เขา(สรรพากร) และรู้เรา(ธุรกิจของคุณเอง)

รู้เขา คือคุณต้องรู้ว่า รายได้ของคุณตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป จะไม่เป็นความลับอีกต่อไป ด้วยสรรพากรมีระบบที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณจำได้ย้อนไปเดือนมกราคม ปี 2562 เริ่มมีภาษี e – Payment กฎหมายสรรพากร กำหนดเงื่อนไขธุรกรรมเฉพาะ กรณีการรับโอนเงิน 3,000 ครั้งต่อปีต่อธนาคาร หรือ 400 ครั้งและ2 ล้านบาทต่อปี ให้ธนาคารต้องรายงานข้อมูลผู้มีบัญชีเงินฝากให้กรมสรรพากรใช้ติดตามจัดเก็บภาษี ที่ยังส่งผลอยู่ถึงทุกวันนี้

มาถึงปี 2567 ภาษี e – Platform สรรพากรมีกฎหมายใช้บังคับ กำหนดให้ผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มจัดทำบัญชีพิเศษ และมีหน้าที่ต้องรายงานรายได้และบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง ของ Online seller ทุกรายบนe- Platform ต่อกรมสรรพากร ปีละ 1 ครั้ง ทุกปี  (อ่านรายละเอียดได้ในตอนที่ 1) สรุปก็คือขณะที่คุณกำลังสาละวนอยู่กับการขาย สรรพากรก็มีระบบที่รับรู้รายได้ของคุณทุกวันทุกเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 และเมื่อสิ้นปีระบบก็มียอดรวมรายได้ของคุณแล้ว !! 

รู้เขา อีกข้อหนึ่งก็คือ คุณอาจเข้าใจว่า Online Seller ในประเทศไทย มีจำนวนมาก เราคงไม่โดนสรรพากรตรวจละมั้ง ?  จริงอยู่กว่าจะถูกตรวจเวลาอาจผ่านไปนานเป็นปี หรือหลายปี เนื่องด้วยข้อจำกัดของกำลังเจ้าหน้าที่ แต่คุณรู้ไหมทางสรรพากรเขารอได้ เนื่องจากกฎหมายให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ถึง 10 ปี ในกรณีที่คุณไม่ได้ยื่นแบบเสียภาษี  หรือกรณีที่คุณยื่นแบบไว้แล้ว แต่สรรพากรตรวจพบภายหลังว่าแบบที่ยื่นไว้ มีข้อผิดพลาดเสียภาษีไม่ถูกต้อง การตรวจสอบจะย้อนหลังได้ 5 ปี

ข้อที่ควรรู้ต่อมาก็คือ ยิ่งสรรพากรตรวจช้ายิ่งไม่เป็นผลดีต่อคุณเอง เพราะนอกจากภาษีที่ต้องจ่ายย้อนหลังแล้ว ยังมีทั้งค่าปรับทางอาญา และเบี้ยปรับ 2 เท่า หรือ 1 เท่าของเงินภาษีที่ต้องจ่าย และยังมีเงินเพิ่ม(หรือดอกเบี้ย)อีกร้อย ละ 1.5 ต่อเดือน(หรือร้อยละ 18 ต่อปี)ของเงินภาษี  ถ้าอ่านเข้าใจลองคำนวณดู คุณก็จะรู้ว่าถ้าถูกตรวจช้าไม่เป็นผลดีจริง ๆ เช่น ถ้าคุณยื่นแบบเสียภาษีภายในเวลาที่กำหนด มีภาษีที่ต้องจ่าย 100 บาท แต่ปรากฏว่าคุณไม่ได้ยื่นแบบ และถูกตรวจสอบย้อนหลังเมื่อผ่านไปแล้ว 5 – 6 ปี คุณอาจต้องเสียภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่มรวมกันแล้วเป็นเงินถึง 400 บาท !  กำไรที่ได้มาก็คงไม่เหลืออะไร

ระบบจัดเก็บภาษี การตรวจสอบและบทลงโทษของสรรพากร อาจทำให้ เกิดความกลัวหรือกังวลเรื่องภาษี  แต่ความกลัวมักเกิดจากความไม่รู้ เมื่อรู้แล้วก็จะไม่กลัว เรื่องภาษีก็เช่นเดียวกัน ภาษีเป็นสิ่งที่ต้องเสียกันทุกคน ทุกประเทศทั่วโลก และโดยความเป็นจริงแล้ว ภาษีไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เนื่องจากรูปแบบของการเสียภาษีของทุกธุรกิจ สามารถออกแบบให้เหมาะสมได้ สามารถวางแผนบริหารจัดการให้เสียภาษีน้อยและถูกกฎหมายได้  เมื่อรู้เขาแล้วก็มารู้ในส่วนของเราบ้าง

รู้เรา (ธุรกิจ และศักยภาพของเราเอง) คุณควรรู้ว่าที่คุณเป็น Online Seller บน e-Platform คุณกำลังทำธุรกิจในรูปแบบใด เป็นบุคคลธรรมดา เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือเป็นบริษัทจำกัด หรือเป็นนิติบุคคลอื่น ๆ  และสินค้าที่ขายที่เป็นรายได้หลัก และรายได้รอง ๆ ลงมาคือสินค้าประเภทใด สินค้ามีที่มาที่ไป มีเอกสารรับรองถูกกฎหมายหรือไม่  และที่สำคัญยอดขาย หรือรายได้แต่ละปีของคุณ มีจำนวนเท่าใด มีต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ อะไรบ้าง มีพนักงาน หรือบุคคลอื่นที่ทำงานด้วยกันในธุรกิจไหม มีความรู้ด้านภาษีและบัญชีกันบ้างหรือไม่

ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนมีความสำคัญต่อผู้ให้คำปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาช่วยออกแบบธุรกิจของคุณให้เหมาะสม นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการเสียภาษี บัญชีและแผนธุรกิจ ต่อไป

ติดตาม ตอนที่ 3 Online Seller ต้องเสียภาษีอะไร อย่างไร? ได้ในตอนต่อไปครับ

อ.ดำริ ดวงนภา

1.jpg

KASME Course

Online Seller ต้องรู้ เมื่อระบบ e-Tax System กำลังไล่ล่าคุณ

Online seller.jpg

KASME Course

TAX TALK ภาษีนอกตำรา + UPDATE กฏหมายภาษี

*สงวนลิขสิทธิ์งานเขียน อ.ดำริ ดวงนภา ข้อมูลทุกรูปแบบที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ www.kasmethai.com และที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ภายใต้การดูแลของเว็บไซ์ www.kasmethai.com ห้ามคัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์ www.kasmethai.com ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

bottom of page
1272965523380705