1272965523380705 1272965523380705
top of page

About Us

 

We are the 1st training institute for SMEs in Rayong & have been operating since 2005. No matter what your business is large or small, whether your business operates from one location to many. KASME can help. We offer traning courses for CPDs, SMEs, Entrepreneurs or anyone who wants to acquire knowledge in Accounting, Tax & more. Please check our course schedule here or call us (033) 060 395, 099 289 8974

ริษัท คัสเม่ จำกัด (KASME) สถาบันฝึกอบรมทางด้านบัญชีและภาษีแห่งแรกในจังหวัดระยอง ในปีนี้ สถาบัน KASME ได้ก้าวไปสู่การพัฒนาหัวข้อฝึกอบรม การสร้างหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในสาขาอาชีพที่กว้างขึ้น เพื่อให้ทันกับวิวัฒนาการของยุคสมัย ทั้งในด้านสายทักษะวิชาชีพ และรวมถึงทักษะสำคัญด้านอื่น เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยี, การตลาดดิจิตัล หรือด้านการบริหารจัดการ พัฒนาบุคคล เพื่อให้ก้าวทันกับความเป็นไปของโลกในยุคปัจจุบัน สร้างศักยภาพของผู้เรียนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด จากหลักสูตรของสถาบัน KASME

ตัวอย่างหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเชิงเทคโนโลยี มีดังนี้
- สอนการสร้างเว็บไซต์ โดยใช้แพลตฟอร์ม
- สอนการสร้างสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ สำหรับธุรกิจ
- สอนการใช้งานโปรแกรม CANVA สำหรับงานมีเดียต่างๆ

ตัวอย่างหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเชิงทักษะวิชาชีพ มีดังนี้
- การประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม
- การประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารในรูปแบบเดลิเวรี่
- การสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป

สำหรับในด้านของจุดแข็งของสถาบัน KASME เราเปิดดำเนินการร่วม 20 ปี ให้บริการฝึกอบรมเทรนนิ่งในด้านความรู้ทางภาษี และบัญชี โดยคณะวิทยากรของเราล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์จริง ทางบริษัทมีความตั้งใจให้ท่านผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง

สำหรับหลักสูตรบัญชี-ภาษี CPD พร้อมรับชั่วโมงและใบประกาศนียบัตรจากการอบรมกับสถาบันคัสเม่ ท่านสามารถทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับตารางอบรมในครั้งต่อไปที่นี่ หรือโทร (033) 060 395, 099 289 8974

#1 Training Institute  @Rayong

Public & In-House Training

Private & Public Sectors

Qualified Course for CPA/CPD

FPA Approved

Focusing on Tax Planning & Accounting

Professional Speakers (+10 Years Experience)

Other Services  บริการอื่นจากเรา
E-Filing Services

 

บริการสำหรับลูกค้าบัญชี ในกลุ่มบริษัท คัสเม่ ได้แก่ บริษัท โปรซอฟท์การบัญชี จำกัด & บริษัท ดีสมาร์ท คอนซัลแทนท์ จำกัด

# สร้างฐานข้อมูลงบการเงินผ่านระบบ e-filing

# เตรียมข้อมูลและนำส่งงบการเงิน สบช.3 บอจ.5 ผ่านระบบ e-filing

 

ติดต่อเรา

บริษัท โปรซอฟท์การบัญชี จำกัด

โทร & แฟกซ์: (033) 060-328

บริษัท ดีสมาร์ท คอนซัลแทนท์ จำกัด

โทร (081) 459-8151

ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการสมัครสำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครใช้บริการยื่น e-filing

กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์

บัญชี ภาษี ตรวจสอบ

 

จดทะเบียนธุรกิจการค้า จัดตั้งใหม่หรือเลิกบริษัท

วางระบบบัญชี ระบบนับสต็อคสินค้า ด้วยโปรแกรมมาตรฐาน

จัดทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบ นำส่งงบแบบ e-filing

วางแผนและปรึกษาปัญหาด้านภาษี

(โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร ประสบการณ์มากกว่า 30ปี)

ตรวจสอบบัญชี โดย CPA & Tax Auditor

ตรวจสอบและควบคุมภายในผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

บริการด้านการฝึกอบรม Tax Training (In-house & Public Traning)

 

Our Services

Company Registration with DBD

Accounting System Design for your business

Inventory Management System with our Stock Program

Bookkeeping, Tax Fiing, Closing Journal Entries, e-fiing

Tax Services & Advice by Tax Auditor +30yrs experience

Auditing by CPA & Tax Auditor

e-Internal Auditing & Controlling

Tax Training (In-house & Public Training)

ปรึกษา & วางแผนภาษี

 

บริษัท ดีสมาร์ท คอนซัลแทนท์ จำกัด ให้บริการปรึกษาธุรกิจในด้านภาษี & ตรวจสอบบัญชี บริหารงานโดย อ.ดำริ ดวงนภา +30 ปีกับประสบการณ์ในด้านการให้คำปรึกษาภาษีแก่องค์กรทั้งไทยและต่างประเทศนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 อ.ดำริ ดวงนภา เคยมีผลงานหนังสือ "การวางแผนและบริหาร VAT อย่างรู้ทัน (Secrets & Strategies) จัดพิมพ์โดยอมรินทร์ & MGA วิทยากรรับเชิญบรรยายความรู้ด้านภาษีให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนภาษีอากร การวางระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในของบริษัท และอื่นๆอีกมากมาย ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริการด้านภาษีและบัญชี โทร 081-459-8151

 

DSmart Consultant Co., Ltd. we are expertise in TAX consulting. Our coach, Mr.Damri Duangnapa, has been consulting for Thai & foreign companies & been well-known for his tax knowledge for almost 3 decades. We are also expertise in Audit works. Please contact us today for more information on our Tax & Accounting services 081-459-8151.

 

 

บริการรับทำเว็บไซต์

พร้อมดูแลฟรีตลอด 1 เดือนเต็ม

สำหรับทุกธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น ที่กำลังมองหาบริการงานเว็บไซต์สำหรับกิจการของท่าน

บริการรับทำเว็บไซต์พร้อมใช้งาน 

ค่าบริการพร้อมจดโดเมนเนม 12,000 บาท

ฟรี ค่าบริการดูแลเว็บ 1 เดือน (ปกติ 4,000.-)

Website setup on laptop
Anchor 1
รู้ภาษี มีเงินคืน@ชลบุรี

 

ผู้บรรยาย: อ.ดำริ ดวงนภา ผู้สอบบัญชีภาษีอากร & ผู้อำนวยการหลักสูตรสถาบันคัสเม่ กับคลิปบางส่วนในการเจาะประเด็น "ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน" สำหรับหลักสูตร "รู้ภาษี มีเงินคืน เจาะประเด็นค่าใช้จ่าย รายจ่ายพิเศษ และวิธีใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล" ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี

 

มาตรการการจัดทำบัญชีชุดเดียว

 

ผู้บรรยาย: อ.ดำริ ดวงนภา ผู้สอบบัญชีภาษีอากร & ผู้อำนวยการหลักสูตรสถาบันคัสเม่
จัดโดย ธนาคารกสิกรไทย กรมสรรพากร หอการค้าไทย และ หอการค้า จ.ระยอง ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ จ.ระยอง
 

Mr Damri Live on Radio 91.75FM

 

คุณดำริ ดวงนภา ได้ให้ความรู้ทางด้านภาษีในแง่มุมของ AEC ให้กับชาวระยอง ผ่านทางรายการ"ก้าวทันอาเซียน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง (vdo ถูกเผยแพร่ครั้งแรก 29 September 2012)

จุดเริ่มต้นความรับผิดภาษีมูลค่าเพิ่ม TAX POINT

 

เข้าใจจุดเริ่มต้นความรับผิดในการเสียภาษี­มูลค่าเพิ่ม (TAX POINT)

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษา ผู้ที่สนใจทั่วไป
- ผู้ประกอบการจดทะเบียน
- นักบัญชี ภาษี

bottom of page
1272965523380705