1272965523380705 1272965523380705
top of page

KASME | Weekly TAX Catch Up [18-22/09/66][ Invitation : กิจกรรม ]

ลงทะเบียนรับฟรี e-Book : A Guide for ภาษีร้านกาแฟ #เหมาะสำหรับผู้ประกอบการร้านกาแฟ ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น!


 

[ Weekly TAX : ความรู้ ]


จับตาประเด็นร้อน! มีเงินได้ต่างประเทศ ไม่รอดภาษี! พี่สรร(พากร) เตรียมจัดทุกราย

9 สิทธิของผู้เสียภาษี "รู้เท่าทันสรรพากร ในสิ่งที่สรรพากร รู้"


กฏ 11 ข้อ ในการปฏิบัติและติดต่องานกับสรรพากร

 

[ TAX News : ข่าวภาษี ]

สรรพากรเตือน ผู้มีรายได้ในต่างประเทศ เตรียมเสียภาษี

 

[ Weekly Podcast ]


ฟังPODCAST


22 กันยายน พ.ศ.2566 กับหัวข้อเรื่อง "รู้หลักกฏหมายและขั้นตอนในการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ | การวางแผนและบริหาร VAT รู้ซึ้งรู้ทันเพื่อสร้างกำไร" LEARN MORE


21 กันยายน พ.ศ.2566 กับหัวข้อเรื่อง "การวางแผนและบริหาร VAT อย่างรู้ทัน ทำอย่างไร | การวางแผนและบริหาร VAT รู้ซึ้งรู้ทันเพื่อสร้างกำไร" LEARN MORE


20 กันยายน พ.ศ.2566 กับหัวข้อเรื่อง "9 สิทธิของผู้เสียภาษี รู้เท่าทันสรรพากร ในสิ่งที่สรรพากรรู้” LEARN MORE


19 กันยายน พ.ศ.2566 กับหัวข้อเรื่อง "กฎ 11 ข้อในการปฏิบัติและติดต่องานกับสรรพากร” LEARN MORE

 

[ NEXT SEMINAR ]


26 ตุลาคมนี้

พบกับ อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ งานสัมมนาในเรื่อง "รวมเทคนิคแก้ปัญหาภาษีเงินได้ เพิ่มรายได้ให้กิจการ" CPA/CPD นับชั่วโมงอื่นได้ 6 ชม. LEARN MORE


27 ตุลาคมนี้

พบกับ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ งานสัมมนาในเรื่อง "การจัดการงานบัญชีด้านสินทรัพย์" CPA/CPD นับชั่วโมงบัญชีได้ 6.30 ชม. LEARN MORE
KASME (033)650-892 | Facebook: www.facebook.com/kasmeco | Check out: www.kasmethai.com

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page