1272965523380705 1272965523380705
top of page

TAX WATCH: 3 ภาษีน่ารู้ เมื่อคุณจดทะเบียนธุรกิจร้านกาแฟและเข้าสู่ระบบภาษี

สายคาเฟ่ เปิดร้านกาแฟ ห้ามพลาด เมื่อคุณพาธุรกิจเข้าสู่ระบบภาษี มีภาษีอะไรที่เราต้องทำความรู้จักกันบ้าง ติดตามได้ที่นี่ผ่านทาง Facebook หรือ www.kasmethai.com/TAXWATCH1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเและออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อ

- มีหน้าที่จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.30 ในแต่ละเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป


2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องยื่นแบบชำระภาษีปีละ 2 ครั้ง ได้แก่

- ครั้งแรกยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.94 ในเดือนกรกฎาคม-กันยายน สำหรับเงินได้ในเดือน มกราคม-มิถุนายน

- ครั้งที่ 2 ยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.90 ในเดือนมกราคม-มีนาคมของปีถัดไป สำหรับเงินได้ในเดือนมกราคม-ธันวาคม โดยนำภาษีที่จ่ายครั้งแรกมาหักออกจากภาษีที่คำนวณได้ในครั้งที่ 2


3.ภาษีเงินได้นิติบุคคล

เราต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยต้องยื่นแบบชำระภาษีต่อกรมสรรพากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือทางอินเทอร์เน็ตปีละ 2 ครั้ง ได้แก่

- ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบ 6 เดือน ของรอบระยะเวลาบัญชี

- ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยนำภาษีที่จ่ายในครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีมาหักออกจากภาษีที่คำนวณได้ เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี


KASME

โทร(1) 033 060 395

โทร(2) 099 289 8974

หรือ LINE: KASMETHAI
Comments


Featured Posts
Recent Posts