September 12, 2019

กรมสรรพสามิตเล็งปรับลดภาษีเครื่องดื่มนวัตกรรม

หลังจากกรมสรรพสามิตจะมีการปรับขึ้นภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มที่มีความหวานวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ล่าสุด กรมฯ อยู่ระหว่างพิจารณา ปรับอัตราภาษีกลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์ใหม่ โดยจะมีการจัดกลุ่มเครื่องดื่มแยกประเภทให้ชัดเจนมากขึ...

จากแหล่งข่าวไทยรัฐออนไลน์ พบว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ใช้มาตรการด้านการคลังพัฒนาศักยภาพคนผ่านหลักสูตรการอบรมทักษะขั้นสูง (Advanced Technology) เพื่อป้อนภาคอุตสาหกรรม และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

โดยสนับสนุนให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการบริหารทรัพยากรม...

September 10, 2019

แหล่งข่าวอ้างอิง: sanook.com

สรรพากรถึงขั้นกุมขมับ เมื่อรับแผนจาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อเตรียมปรับโครงสร้างภาษีชุดใหญ่ สนองนโยบายการปฏิรูปภาษีที่พรรคพลังประชารัฐเคยหาเสียงไว้ เช่น

>> การลดภาษีผู้ค้าออนไลน 2 ปี

>>...

สวัสดีวันจันทร์! พร้อมกันหรือยัง กับวิธีคำนวณภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี!

ผู้ที่ต้องยื่น ภ.ง.ด.94

>> บุคคลธรรมดา

>> ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

>> ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี

>> กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง

>> วิสาหกิจชุมชน ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิ...

เรื่องราวของ นาย สมศักดิ์ ติดเกมงอมแงม 👾👾 เมื่อสมศักดิ์เกิดไอเดีย อยากช่วยพัฒนาชาติ

วางแผนดีดี นำพาชีวีสดใส

#เฮลโหลกันยายน

September 3, 2019

สวัสดีทุกท่านในเช้าวันอังคารที่ 3 กันยายน 62 กับข่าวทางด้านภาษี ที่ทั้ง #รักคน และ #รักษ์โลก

ขอขอบคุณข่าวจาก: The Bangkok Insight (https://www.thebangkokinsight.com/201616/)

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่าประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างอัตราค่าโดยสา...

เรื่องเล่าใต้ชายคาบ้านหลังหนึ่ง 

พ่อกระท้อนกับแม่มะลิ เพิ่งจดทะเบียนสมรสและรักกันมาก ดังข้าวใหม่ปลามัน ชี้นกเป็นนก ชี้ไม้...เป็นไม้

อยู่มาวันหนึ่ง ด้วยความรักของพ่อกระท้อน และด้วยที่พ่อกระท้อนเพิ่งได้รับมรดกที่ดินจากมารดา ซึ่งยกให้อยู่หลายสิบไร่ หลังแต่งงาน...

ก็เลยคิด.....

คำถามคำตอบ

การปรับปรุงกำรจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ.2562

สาระสำคัญของการปรับปรุงเป็นอย่างไร

กำหนดให้กองทุนรวมมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก)...

นักเศรษฐศาสตร์ชี้ภาครัฐฯ ควรคิดภาษีจากฐานทรัพย์สินเพื่อความเป็นธรรม เผยคนชั้นกลาง-รายได้น้อย แบกรับภาระภาษีมาก

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า นโยบายต่างๆ ของรัฐบา...